Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. bidden tot:


Niederländisch

Detailübersetzungen für bidden tot (Niederländisch) ins Französisch

bidden tot:

bidden tot Verb

 1. bidden tot (aanbidden)
  adorer; idolâtrer; prier à; vénérer
  • adorer Verb (adore, adores, adorons, adorez, )
  • idolâtrer Verb (idolâtre, idolâtres, idolâtrons, idolâtrez, )
  • prier à Verb
  • vénérer Verb (vénère, vénères, vénérons, vénérez, )

Übersetzung Matrix für bidden tot:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adorer aanbidden; bidden tot aanbidden; adoreren; beminnen; dwepen; houden van; liefhebben; met een roze bril bezien; romantiseren; verafgoden; vergoddelijken; verheerlijken
idolâtrer aanbidden; bidden tot aanbidden; adoreren; met een roze bril bezien; romantiseren; verafgoden; vergoddelijken; verheerlijken
prier à aanbidden; bidden tot
vénérer aanbidden; bidden tot aanbidden; achten; adoreren; appreciëren; de hemel in prijzen; eer aandoen; eer bewijzen; eerbied bewijzen; eerbiedigen; eren; hemelhoog prijzen; hoogachten; hoogschatten; hulde bewijzen; huldigen; in ere houden; lofprijzen; met een roze bril bezien; op prijs stellen; ophemelen; respecteren; romantiseren; verafgoden; verheerlijken; waarderen

Verwandte Übersetzungen für bidden tot