Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. buitenland:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für buitenland (Niederländisch) ins Französisch

buitenland:

buitenland [het ~] Nomen

  1. het buitenland (vreemd land)
    le pays étranger; l'étranger

Übersetzung Matrix für buitenland:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
pays étranger buitenland; vreemd land eigenaardig land; vreemd land
étranger buitenland; vreemd land allochtoon; buitenlander; buitenlandse; eigenaardig land; onbekende; vreemd land; vreemde; vreemdeling; vreemdelinge
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
étranger apart; bijzonder; bizar; buitenissig; buitenlands; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; uit een vreemd land; uitheems; uitlandig; vreemd; vreemdsoortig; zonderling

Verwandte Wörter für "buitenland":


Verwandte Definitionen für "buitenland":

  1. buiten de grenzen van je eigen land1
    • hij woont in het buitenland1

Wiktionary Übersetzungen für buitenland:


Cross Translation:
FromToVia
buitenland → à l'étranger abroad — in foreign countries
buitenland étranger foreign country — country of which one is not a citizen

Verwandte Übersetzungen für buitenland