Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. buitenlands:
 2. buitenland:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für buitenlands (Niederländisch) ins Französisch

buitenlands:

buitenlands Adjektiv

 1. buitenlands (uit een vreemd land)
 2. buitenlands (uitlandig)

Übersetzung Matrix für buitenlands:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
extérieur aangezicht; aanzien; buitenkant; buitenste; buitenzijde; exterieur; gedaante; gelaat; iemand zijn uiterlijk; type; uiterlijk; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm
étranger allochtoon; buitenland; buitenlander; buitenlandse; eigenaardig land; onbekende; vreemd land; vreemde; vreemdeling; vreemdelinge
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
extérieur buitenlands; uit een vreemd land extern; uiterlijk; uitwendig; uitwonend
à l'extérieur buitenlands; uitlandig in de natuur; op het land; te velde
à l'étranger buitenlands; uitlandig buitenslands
étranger buitenlands; uit een vreemd land; uitlandig apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling

Verwandte Wörter für "buitenlands":


Wiktionary Übersetzungen für buitenlands:

buitenlands
adjective
 1. Qui vient d’un autre pays.
 2. Relatif à ce qui vient de l’extérieur.

Cross Translation:
FromToVia
buitenlands étranger; étrangère foreign — from a different country
buitenlands étranger strange — belonging to another country, foreign
buitenlands étranger ausländisch — auf das Ausland bezogen oder sich auf das Ausland beziehend, in der Art und Weise des Auslandes; im Ausland ansässig, aus diesem stammend

buitenland:

buitenland [het ~] Nomen

 1. het buitenland (vreemd land)
  le pays étranger; l'étranger

Übersetzung Matrix für buitenland:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
pays étranger buitenland; vreemd land eigenaardig land; vreemd land
étranger buitenland; vreemd land allochtoon; buitenlander; buitenlandse; eigenaardig land; onbekende; vreemd land; vreemde; vreemdeling; vreemdelinge
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
étranger apart; bijzonder; bizar; buitenissig; buitenlands; curieus; eigenaardig; excentriek; merkwaardig; ongewoon; typisch; uit een vreemd land; uitheems; uitlandig; vreemd; vreemdsoortig; zonderling

Verwandte Wörter für "buitenland":


Verwandte Definitionen für "buitenland":

 1. buiten de grenzen van je eigen land1
  • hij woont in het buitenland1

Wiktionary Übersetzungen für buitenland:


Cross Translation:
FromToVia
buitenland → à l'étranger abroad — in foreign countries
buitenland étranger foreign country — country of which one is not a citizen