Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für convocatie (Niederländisch) ins Französisch

convocatie:

convocatie [de ~ (v)] Nomen

  1. de convocatie (oproeping)
    la convocation; la notification; l'appel; la communication; le faire-part; l'avis; la citation
  2. de convocatie (verwittiging; informatie; kennisgeving; mededeling)
    l'avertissement; le renseignement; la communication; l'avis; l'appel; la mise au courant; le faire-part
  3. de convocatie (kennisgeving; mededeling; verwittiging)
    la communication; l'avis

Übersetzung Matrix für convocatie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appel convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; oproeping; verwittiging appel; appèl; bekendmaking; bellen; bericht; beroep juridisch; beroep doen op; boodschap; geroep; geschreeuw; gewag; inroeping; lokroep; loktoon; mededeling; melding; naamafroeping; opbellen; opgave; oproep; relaas; roep; roepstem; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging; wegroepen; wekroep
avertissement convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging aanmaning; aansporing tot plicht; gebaar; geste; herinnering; maning; sein; signaal; teken; vermaning; waarschuwing; wenk
avis convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; oproeping; verwittiging aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bekendmaking; bericht; bewering; boodschap; denkbeeld; deurwaardersexploot; gewag; gezichtspunt; gezindheid; herinnering; houding; idee; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; relaas; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
citation convocatie; oproeping aanhaling; aantekening; citaat; daging; dagvaarding; notitie; quote
communication convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; oproeping; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aansluiting; aanzeggen; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; communicatie; connectie; contact; declaratie; gewag; informeren; inzage; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; opheldering; publicatie; publikatie; relaas; statement; tijding; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; uitspraak; verbinding; verklaring; vermelding; verwittiging
convocation convocatie; oproeping aanschrijving; aanzegging; bijeenroeping; deurwaardersexploot; kennisgeving; oproep; roep; sommatie
faire-part convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; oproeping; verwittiging aangifte; aankondigen; aankondiging; aanzeggen; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; declaratie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; kennisneming; konde doen; mededeling; melding; opheldering; proclamatie; rouwkaart; statement; toelichting; uitlegging; verklaring; verkondiging
mise au courant convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging
notification convocatie; oproeping aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzegging; afkondiging; bekendmaken; bekendmaking; deurwaardersexploot; kennisgeving; mededeling; melden; melding; nominatie; proclamatie; sommatie; verkondiging; voordracht
renseignement convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging informatie; inlichting
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avertissement waarschuwing

Verwandte Wörter für "convocatie":

  • convocaties