Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. deurwaardersexploot:


Niederländisch

Detailübersetzungen für deurwaardersexploot (Niederländisch) ins Französisch

deurwaardersexploot:

deurwaardersexploot [znw.] Nomen

  1. deurwaardersexploot (sommatie; kennisgeving; aanschrijving)
    la notification; la sommation; l'avis; la convocation; l'exploit d'huissier

Übersetzung Matrix für deurwaardersexploot:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avis aanschrijving; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bekendmaking; bericht; bewering; boodschap; convocatie; denkbeeld; gewag; gezichtspunt; gezindheid; herinnering; houding; idee; informatie; interpretatie; inzicht; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; lezing; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; positie; raad; raadgeving; relaas; sein; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
convocation aanschrijving; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie aanschrijving; aanzegging; bijeenroeping; convocatie; kennisgeving; oproep; oproeping; roep
exploit d'huissier aanschrijving; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie aanschrijving; aanzegging; kennisgeving
notification aanschrijving; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzegging; afkondiging; bekendmaken; bekendmaking; convocatie; kennisgeving; mededeling; melden; melding; nominatie; oproeping; proclamatie; verkondiging; voordracht
sommation aanschrijving; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanwijzing; aanzegging; bevel; bevelschrift; commando; consigne; dwangbevel; herinnering; instructie; kennisgeving; maning; opdracht; order; taak; vermaning; voorschrift; waarschuwing

Verwandte Wörter für "deurwaardersexploot":

  • deurwaardersexploten