Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. geëigend:


Niederländisch

Detailübersetzungen für geëigend (Niederländisch) ins Französisch

geëigend:

geëigend Adjektiv

  1. geëigend (geschikt; passend; gepast)

Übersetzung Matrix für geëigend:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adéquat gepast; geschikt; geëigend; passend adequaat; gepast; geschikt; juist; passend
approprié gepast; geschikt; geëigend; passend adequaat; billijk; correct; gepast; geschikt; goed; juist; keurig; netjes; passend; precies; redelijk; schappelijk; toepasbaar; toepasselijk; treffend
convenable gepast; geschikt; geëigend; passend aangenaam; aanzienlijk; aardig; adequaat; attent; behoorlijke; behulpzaam; beschaafd; betamelijk; billijk; decent; deftig; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; elegant; fatsoenlijk; fier; gepast; gepaste; geschikt; geschikte; goedaardig; goedhartig; goedschiks; hebbelijk; hulpvaardig; indrukwekkend; juist; keurig; majestueus; manierlijk; naar behoren; netjes; nobel; ordentelijk; parmant; parmantig; passend; passende; plechtig; plechtstatig; plezierig; redelijk; redelijke; schappelijk; sierlijk; statig; tamelijke; tof; trots; voegzaam; voorkomend; vorstelijk; vriendelijk; welgemanierd; welgevoeglijk; welopgevoed; welvoeglijk; zachtaardig; zedig
convenablement gepast; geschikt; geëigend; passend aanzienlijk; betamelijk; billijk; decent; deftig; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; fier; gepast; geschikt; gevoeglijk; hebbelijk; indrukwekkend; keurig; majestueus; manierlijk; naar behoren; netjes; nobel; ordentelijk; parmant; parmantig; plechtig; plechtstatig; redelijk; schappelijk; statig; trots; voegzaam; vorstelijk; welgevoeglijk; welvoeglijk; zedig

Verwandte Wörter für "geëigend":

  • geëigende