Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. gedogen:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für gedogen (Niederländisch) ins Französisch

gedogen:

gedogen Verb (gedoog, gedoogt, gedoogde, gedoogden, gedoogd)

 1. gedogen (dulden; tolereren)
  tolérer; permettre; admettre; souffrir; supporter; consentir; autoriser
  • tolérer Verb (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )
  • permettre Verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • admettre Verb (admets, admet, admettons, admettez, )
  • souffrir Verb (souffre, souffres, souffrons, souffrez, )
  • supporter Verb (supporte, supportes, supportons, supportez, )
  • consentir Verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • autoriser Verb (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )

Konjugationen für gedogen:

o.t.t.
 1. gedoog
 2. gedoogt
 3. gedoogt
 4. gedogen
 5. gedogen
 6. gedogen
o.v.t.
 1. gedoogde
 2. gedoogde
 3. gedoogde
 4. gedoogden
 5. gedoogden
 6. gedoogden
v.t.t.
 1. heb gedoogd
 2. hebt gedoogd
 3. heeft gedoogd
 4. hebben gedoogd
 5. hebben gedoogd
 6. hebben gedoogd
v.v.t.
 1. had gedoogd
 2. had gedoogd
 3. had gedoogd
 4. hadden gedoogd
 5. hadden gedoogd
 6. hadden gedoogd
o.t.t.t.
 1. zal gedogen
 2. zult gedogen
 3. zal gedogen
 4. zullen gedogen
 5. zullen gedogen
 6. zullen gedogen
o.v.t.t.
 1. zou gedogen
 2. zou gedogen
 3. zou gedogen
 4. zouden gedogen
 5. zouden gedogen
 6. zouden gedogen
en verder
 1. is gedoogd
 2. zijn gedoogd
diversen
 1. gedoog!
 2. gedoogt!
 3. gedoogd
 4. gedogend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für gedogen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
supporter aanhanger; fan; supporter; voorstander
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
admettre dulden; gedogen; tolereren aannemen; aantrekken; aanvaarden; accepteren; afgeven; als waar erkennen; autoriseren; bekennen; binnen laten; dulden; duren; erkennen; erop achteruitgaan; geld inleveren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iemand toelaten; inlaten; inleveren; inwilligen; laten; overhandigen; permitteren; rekruteren; ronselen; toegang verschaffen; toegeven; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen
autoriser dulden; gedogen; tolereren autoriseren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; laten; machtigen; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; volmacht geven; volmachtigen
consentir dulden; gedogen; tolereren akkoord gaan; akkoord gaan met; autoriseren; beamen; bevestigen; bijvallen; dulden; duren; fiatteren; gelijk geven; getroosten; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iets toekennen; instemmen; inwilligen; kloppen met; laten; moeite doen; onderschrijven; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen met; permitteren; rugsteunen; staven; steunen; stroken; stroken met; toebedelen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemmen in; toestemming verlenen; toewijzen; vergunnen; verlenen; veroorloven
permettre dulden; gedogen; tolereren autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; horen; in staat stellen; inwilligen; laten; mogelijk maken; permitteren; te horen krijgen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemmen in; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; vernemen; veroorloven
souffrir dulden; gedogen; tolereren doorleven; doormaken; doorstaan; lijden; ontgelden; verdragen; verduren; verteren
supporter dulden; gedogen; tolereren aanhouden; doorgaan; doorleven; doorstaan; doorzetten; dragen; dulden; harden; lijden; standhouden; uithouden; uitzingen; velen; verdragen; verduren; verteren; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren
tolérer dulden; gedogen; tolereren autoriseren; doorleven; doorstaan; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; horen; inwilligen; laten; permitteren; te horen krijgen; toelaten; toestaan; toestemmen; velen; verdragen; verduren; vergunnen; vernemen; verteren

Wiktionary Übersetzungen für gedogen:

gedogen
verb
 1. Donner liberté, pouvoir de faire, de dire. (Sens général).

Cross Translation:
FromToVia
gedogen tolérer; supporter tolerate — to allow without interference
gedogen tolérer tolerierenetwas / jemanden tolerieren; hinnehmen, dulden