Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. gevangenisstraf:


Niederländisch

Detailübersetzungen für gevangenisstraf (Niederländisch) ins Französisch

gevangenisstraf:

gevangenisstraf [de ~] Nomen

  1. de gevangenisstraf (hechtenis; boete; straf; celstraf)
    l'emprisonnement; la détention; la punition; la peine; l'incarcération; l'amende; la prison
  2. de gevangenisstraf (tuchthuisstraf)
    l'emprisonnement; la détention; la peine de prison; la réclusion
  3. de gevangenisstraf

Übersetzung Matrix für gevangenisstraf:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
amende boete; celstraf; gevangenisstraf; hechtenis; straf bekeuring; boete; bon; geldboete; geldstraf; penalty
détention boete; celstraf; gevangenisstraf; hechtenis; straf; tuchthuisstraf berging; bewaarplaats; bewaring; celstraf; detentie; gevangen zetten; gevangenhouding; gevangenname; gevangenschap; hechtenis; in bewaring geven; inhechtenisneming; inverzekeringstelling; opgesloten zijn; opsluiting; toevertrouwen; vrijheidsberoving; vrijheidsstraf
emprisonnement boete; celstraf; gevangenisstraf; hechtenis; straf; tuchthuisstraf celstraf; detentie; gevangenhouding; gevangenschap; hechtenis; opgesloten zijn; opsluiting; vrijheidsstraf
incarcération boete; celstraf; gevangenisstraf; hechtenis; straf
peine boete; celstraf; gevangenisstraf; hechtenis; straf bekommernis; bezorgdheid; bezwaar; chagrijn; droefheid; ergernis; grief; het klagen; inspanning; klacht; kommer; last; leed; moeilijkheid; moeite; narigheid; ongerustheid; penarie; pijn; probleem; smart; soesa; verdriet; verontrusting; zorg
peine de prison gevangenisstraf; tuchthuisstraf celstraf; detentie
prison boete; celstraf; gevangenisstraf; hechtenis; straf bajes; bak; doos; gevangenis; kerker; kerkergevangenis; lik; nor; onderaardse gevangenis; petoet; spinhuis; strafgevangenis; strafinrichting; strafplaats; tuchthuis
punition boete; celstraf; gevangenisstraf; hechtenis; straf afstraffing; bestraffing; kastijding; straf; strafmaatregel; strafwerk; tuchtiging
réclusion gevangenisstraf; tuchthuisstraf afscheiding; afzondering; beperkte mate van vrijheid; detentie; filtering; gevangen zetten; gevangenschap; hechtenis; isolering; opgesloten zijn; opsluiting; schifting; vrijheidsbeperking

Verwandte Wörter für "gevangenisstraf":

  • gevangenisstraffen