Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. goedkeuring:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für goedkeuring (Niederländisch) ins Französisch

goedkeuring:

goedkeuring [de ~ (v)] Nomen

 1. de goedkeuring (instemming; akkoord)
  l'approbation; l'accord; l'autorisation; l'acceptation; le consentement; la permission
 2. de goedkeuring (permissie; toestemming; akkoord; goedvinden; fiat)
  la permission; l'autorisation; la concession; l'accord; l'admission
 3. de goedkeuring (accoord; toestemming)
  l'approbation; l'accord; la convention
 4. de goedkeuring
  l'approbation
 5. de goedkeuring (goedkeuringsactiviteit)

Übersetzung Matrix für goedkeuring:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acceptation akkoord; goedkeuring; instemming aanneming; aanvaarden; aanvaarding; acceptatie; accepteren; adopteren; adoptie; innerlijke aanvaarding
accord accoord; akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; permissie; toestemming accorderen; afspraak; afspreken; akkoord; arrangement; bijval; compromis; contract; deal; eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; gemeenschappelijkheid; harmonie; instemming; overeenkomst; overeenstemmen; overeenstemming; regeling; saamhorigheid; saamhorigheidsgevoel; schikking; solidariteit; toelating; transactie; verbondenheid; vereffening; vergelijk; zaak
admission akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming entree; entreeprijs; ingang; inlaat; plaatsing van artikel; toe-eigening; toegang; toegangsprijs; toekenning; toelating; toewijzing; verlening
approbation accoord; akkoord; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; instemming; toestemming autorisatie; bijval; fiat; instemmen; instemming; machtiging; toestemming; volmacht; welbevinden
autorisation akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; permissie; toestemming autorisatie; fiat; geven van volmacht; lastbrief; lastgeving; licentie; machtiging; machtigingsformulier; mandaat; procuratie; toelating; toestemming; vergunning; volmacht; vrijbrief
concession akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming concessie; erkenning; gunning; toegeving
consentement akkoord; goedkeuring; instemming afspraak; akkoord; autorisatie; bijval; fiat; instemming; jawoord; machtiging; meegaandheid; overeenkomst; regeling; schikking; toestemming; volgzaamheid; volmacht
convention accoord; goedkeuring; toestemming accorderen; afspraak; afspreken; akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; contract; federatie; gemeenschappelijkheid; liga; overeenkomst; overeenstemmen; pact; regeling; schikking; traktaat; unie; verbond; verdrag
permission akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; permissie; toestemming autorisatie; bergpas; fiat; licentie; machtiging; pas; snipperdag; toelating; toestemming; vakantie; vergunning; verlof; verlofjaar; verlofpas; verloftijd; volmacht
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
activité d'approbation goedkeuring; goedkeuringsactiviteit

Verwandte Wörter für "goedkeuring":

 • goedkeuringen

Wiktionary Übersetzungen für goedkeuring:

goedkeuring
Cross Translation:
FromToVia
goedkeuring bénédiction; feu vert; accord; OK OK — endorsement; approval
goedkeuring accord; entente; pacte agreement — an understanding to follow a course of conduct
goedkeuring agrément; approbation approval — permission
goedkeuring approbation approval — acceptance