Niederländisch

Detailübersetzungen für herstellen (Niederländisch) ins Französisch

herstellen:

herstellen Verb (herstel, herstelt, herstelde, herstelden, hersteld)

 1. herstellen (in orde maken; in orde brengen)
  remettre en ordre; rétablir; arranger; ajuster
  • rétablir Verb (rétablis, rétablit, rétablissons, rétablissez, )
  • arranger Verb (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • ajuster Verb (ajuste, ajustes, ajustons, ajustez, )
 2. herstellen (repareren; fiksen; maken; rechtzetten; goedmaken)
  reconstituer; réparer; mettre au point; remettre en état; restaurer; renouveler; dépanner; adapter; rénover; ajuster; pistonner; rapiécer; rétablir; régler; raccommoder; faire un prix d'ami à quelqu'un
  • reconstituer Verb (reconstitue, reconstitues, reconstituons, reconstituez, )
  • réparer Verb (répare, répares, réparons, réparez, )
  • restaurer Verb (restaure, restaures, restaurons, restaurez, )
  • renouveler Verb (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • dépanner Verb (dépanne, dépannes, dépannons, dépannez, )
  • adapter Verb (adapte, adaptes, adaptons, adaptez, )
  • rénover Verb (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • ajuster Verb (ajuste, ajustes, ajustons, ajustez, )
  • pistonner Verb (pistonne, pistonnes, pistonnons, pistonnez, )
  • rapiécer Verb (rapièce, rapièces, rapiéçons, rapiécez, )
  • rétablir Verb (rétablis, rétablit, rétablissons, rétablissez, )
  • régler Verb (règle, règles, réglons, réglez, )
  • raccommoder Verb (raccommode, raccommodes, raccommodons, raccommodez, )
 3. herstellen (repareren; vernieuwen)
  réparer; rétablir
  • réparer Verb (répare, répares, réparons, réparez, )
  • rétablir Verb (rétablis, rétablit, rétablissons, rétablissez, )
 4. herstellen (verbeteren; corrigeren; bijwerken; )
  améliorer; perfectionner; aller mieux; revitaliser; régénérer; renouer; renouveler; rénover
  • améliorer Verb (améliore, améliores, améliorons, améliorez, )
  • perfectionner Verb (perfectionne, perfectionnes, perfectionnons, perfectionnez, )
  • revitaliser Verb (revitalise, revitalises, revitalisons, revitalisez, )
  • régénérer Verb (régénère, régénères, régénérons, régénérez, )
  • renouer Verb (renoue, renoues, renouons, renouez, )
  • renouveler Verb (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • rénover Verb (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
 5. herstellen (renoveren; hernieuwen; vernieuwen; verbeteren)
  renouveler; rénover; remettre en état; changer; se substituer à
  • renouveler Verb (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • rénover Verb (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • changer Verb (change, changes, changeons, changez, )
 6. herstellen
  récupérer
  • récupérer Verb (récupère, récupères, récupérons, récupérez, )
 7. herstellen
  restaurer
  • restaurer Verb (restaure, restaures, restaurons, restaurez, )

Konjugationen für herstellen:

o.t.t.
 1. herstel
 2. herstelt
 3. herstelt
 4. herstellen
 5. herstellen
 6. herstellen
o.v.t.
 1. herstelde
 2. herstelde
 3. herstelde
 4. herstelden
 5. herstelden
 6. herstelden
v.t.t.
 1. heb hersteld
 2. hebt hersteld
 3. heeft hersteld
 4. hebben hersteld
 5. hebben hersteld
 6. hebben hersteld
v.v.t.
 1. had hersteld
 2. had hersteld
 3. had hersteld
 4. hadden hersteld
 5. hadden hersteld
 6. hadden hersteld
o.t.t.t.
 1. zal herstellen
 2. zult herstellen
 3. zal herstellen
 4. zullen herstellen
 5. zullen herstellen
 6. zullen herstellen
o.v.t.t.
 1. zou herstellen
 2. zou herstellen
 3. zou herstellen
 4. zouden herstellen
 5. zouden herstellen
 6. zouden herstellen
en verder
 1. ben hersteld
 2. bent hersteld
 3. is hersteld
 4. zijn hersteld
 5. zijn hersteld
 6. zijn hersteld
diversen
 1. herstel!
 2. herstelt!
 3. hersteld
 4. herstellend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

herstellen

 1. herstellen
  la restauration

Übersetzung Matrix für herstellen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ajuster bevestiging; vastmaken
restauration herstellen eetcafé; eetgelegenheid; eethuis; eethuisje; eetzaal; herbouwing; herschepping; herstel; herstelling; reparatie; restaurant; restauratie; restauratiezaal; terugdraaiactie
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adapter fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; afstellen; afstemmen; bewerken; bijstellen; erin passen; herschrijven; inpassen; regelen; verstellen
ajuster fiksen; goedmaken; herstellen; in orde brengen; in orde maken; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; afstellen; afstemmen; bijstellen; erin passen; fijn bewerken; gelijkschakelen; inpassen; op maat snijden; regelen; toesnijden; verstellen
aller mieux beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren beteren; leven beteren
améliorer beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren afhalen; afmaken; afnemen; beter worden; bijschaven; completeren; corrigeren; meenemen; ophalen; perfectioneren; progressie maken; verbeteren; veredelen; verfijnen; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien; vooruitbrengen; vooruitgang boeken; weghalen; wegnemen
arranger herstellen; in orde brengen; in orde maken afspreken; arrangeren; bedisselen; bijleggen; coördineren; effenen; egaliseren; fatsoeneren; fiksen; flikken; goedmaken; groeperen; iets op touw zetten; in goede staat brengen; indelen; inrichten; installeren; instrumenteren; klaarspelen; opkalefateren; opknappen; oplappen; opvijzelen; ordenen; orkestreren; rangeren; rangordenen; rangschikken; regelen; renoveren; ruzie afsluiten; schiften; schikken; sorteren; systematiseren; uitzoeken; vereffenen; vlijen; voor elkaar krijgen
changer hernieuwen; herstellen; renoveren; verbeteren; vernieuwen aflossen; afwisselen; amenderen; converteren; doen buigen; door elkaar schudden; herzien; husselen; hutselen; inruilen; inwisselen; kenteren; modificeren; ombuigen; omruilen; omvormen; omwerken; omwisselen; omzetten; overstappen; remplaceren; reorganiseren; ruilen; uitwisselen; veranderen; vernieuwen; verruilen; vervangen; vervormen; verwisselen; wijzigen; wisselen
dépanner fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren assisteren; bijspringen; bijstaan; helpen; iemand vervangen; ondersteunen; seconderen; weldoen
faire un prix d'ami à quelqu'un fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren een voordeeltje gunnen; matsen
mettre au point fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; afkrijgen; afmaken; afronden; afsluiten; afstellen; afstemmen; afwerken; beëindigen; bijstellen; completeren; een einde maken aan; eindigen; focussen; gelijkschakelen; klaarkrijgen; klaarmaken; ophouden; scherp stellen; scherp zetten; stoppen; verstellen; volbrengen; volmaken; voltooien
perfectionner beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren afmaken; afslachten; bijschaven; completeren; corrigeren; doden; moorden; om het leven brengen; ombrengen; perfectioneren; verbeteren; veredelen; verfijnen; vermoorden; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien
pistonner fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren verderhelpen; vooruithelpen
raccommoder fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; afstellen; afstemmen; bijstellen; regelen; verstellen
rapiécer fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; bijstellen; verstellen
reconstituer fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren restaureren; wederopbouwen
remettre en ordre herstellen; in orde brengen; in orde maken
remettre en état fiksen; goedmaken; hernieuwen; herstellen; maken; rechtzetten; renoveren; repareren; verbeteren; vernieuwen innoveren; restaureren; wederopbouwen
renouer beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren hervatten; opnieuw beginnen
renouveler beteren; bijwerken; corrigeren; fiksen; goedmaken; hernieuwen; herstellen; herzien; maken; rechtzetten; renoveren; repareren; verbeteren; vernieuwen aflossen; hernieuwen; hervatten; in goede staat brengen; nieuw leven inblazen; opfrissen; opknappen; opnieuw beginnen; remplaceren; renoveren; verfrissen; verkwikken; verlevendigen; vernieuwen; vervangen; verversen; verwisselen; wederopbouwen
restaurer fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren in goede staat brengen; innoveren; opknappen; renoveren; restaureren; terugdraaien; terugkeren; terugzetten; wederopbouwen
revitaliser beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren hernieuwen; hervatten; in goede staat brengen; nieuw leven inblazen; opknappen; opnieuw beginnen; renoveren
récupérer herstellen bekomen; eisen; herkrijgen; hervinden; inhalen; inlopen; inmanen; invorderen; ophalen; terugkrijgen; terugvinden; vorderen; weerkrijgen; zich hervinden
régler fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; aanzuiveren; afbetalen; afdoen; aflossen; afrekenen; afstellen; afstemmen; behandelen; betalen; bijleggen; bijstellen; effenen; egaliseren; gelijkschakelen; genoegdoen; goedmaken; iets afhandelen; in orde maken; inlossen; instellen; klaren; nabetalen; regelen; ruzie afsluiten; ruzie bijleggen; uitpraten; vereffenen; verrekenen; voldoen
régénérer beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; renoveren; repareren; verbeteren hernieuwen; herscheppen; hervatten; hervormen; herzien; in goede staat brengen; nieuw leven inblazen; opknappen; opnieuw beginnen; reformeren; regenereren; renoveren
rénover beteren; bijwerken; corrigeren; fiksen; goedmaken; hernieuwen; herstellen; herzien; maken; rechtzetten; renoveren; repareren; verbeteren; vernieuwen aflossen; hernieuwen; in goede staat brengen; innoveren; nieuw leven inblazen; opknappen; remplaceren; renoveren; restaureren; verbouwen; vernieuwen; vertimmeren; vervangen; verwisselen; wederopbouwen
réparer fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren; vernieuwen aanpassen; bijspijkeren; bijstellen; boeten; genoegdoen; goedmaken; inhalen; opkalefateren; opknappen; oplappen; opvijzelen; rechtstrijken; rechtzetten; verstellen
rétablir fiksen; goedmaken; herstellen; in orde brengen; in orde maken; maken; rechtzetten; repareren; vernieuwen beteren; genezen van ziekte; helen; hervinden; leven beteren; opnieuw instellen; terugkeren; terugvinden
se substituer à hernieuwen; herstellen; renoveren; verbeteren; vernieuwen aflossen; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen
- maken; repareren; verbeteren
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
récupérer ophalen

Verwandte Wörter für "herstellen":


Synonyms for "herstellen":


Antonyme für "herstellen":


Verwandte Definitionen für "herstellen":

 1. een schok verwerken1
  • de volgende dag had hij zich van de schrik hersteld1
 2. weer gezond worden1
  • mijn zieke vader is weer helemaal hersteld1
 3. weer in orde brengen, zorgen dat het heel wordt1
  • ze hebben de schade weer snel hersteld1

Wiktionary Übersetzungen für herstellen:

herstellen
verb
 1. terug werkend krijgen, repareren
 2. weer invoeren
herstellen
verb
 1. amener de nouveau.
 2. constituer de nouveau, former de nouveau.
 3. Traductions à trier suivant le sens
 4. Réparer, raccommoder, rajuster une chose ruinée ou abîmée. (Sens général)
 5. remettre debout ce qui était tomber ; remettre une chose dans la situation où elle doit être, une personne dans son attitude naturelle.
 6. Se rétablir
 7. porter remède, apporter du remède.
 8. rétablir dans l’ancienne forme ; donner une meilleure forme à une chose ; la corriger, la rectifier, soit ajouter, soit retrancher.
 9. remettre en état ce qui endommager.
 10. remettre une personne ou une chose en son état antérieur.

Cross Translation:
FromToVia
herstellen réparer mend — to repair
herstellen récupérer recover — intransitive: to get better, regain health
herstellen réparer repair — to restore to good working order

herstel:

herstel [het ~] Nomen

 1. het herstel (genezing; beter worden; gezond worden; heling)
  la guérison; le rétablissement; la convalescence; la cicatrisation
 2. het herstel (reparatie; herstelling)
  la réparation; la remise en état; le rétablissement; la restauration

Übersetzung Matrix für herstel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cicatrisation beter worden; genezing; gezond worden; heling; herstel
convalescence beter worden; genezing; gezond worden; heling; herstel
guérison beter worden; genezing; gezond worden; heling; herstel
remise en état herstel; herstelling; reparatie herstelling van materiaal; opknapbeurt; revisie
restauration herstel; herstelling; reparatie eetcafé; eetgelegenheid; eethuis; eethuisje; eetzaal; herbouwing; herschepping; herstellen; restaurant; restauratie; restauratiezaal; terugdraaiactie
réparation herstel; herstelling; reparatie compensatie; correctie; genoegdoening; herstelling; kostenvergoeding; rectificatie; tegemoetkoming; teruggave; tevredenstelling; verbetering; verbouwing; vergoeding; verstelling; vertimmering; weergave
rétablissement beter worden; genezing; gezond worden; heling; herstel; herstelling; reparatie beterschap; correctie; herstelling; rectificatie; verbetering

Verwandte Wörter für "herstel":


Wiktionary Übersetzungen für herstel:


Cross Translation:
FromToVia
herstel repos ErholungPhysiologie: derjenige Vorgang, bei dem sich ein biologischer Organismus nach einer anstrengenden Tätigkeit, aber auch nach Verletzungen oder Krankheiten durch eine Ruhephase wieder regeneriert und Kräfte sammelt
herstel réparation Reparatur — Vorgang, bei dem ein beschädigtes Objekt in einen Zustand zurückversetzt wird, in dem es die ihm zugedachte Funktion erfüllen kann
herstel guérison; rétablissement recovery — return to normal health