Niederländisch

Detailübersetzungen für inwilligen (Niederländisch) ins Französisch

inwilligen:

inwilligen Verb (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)

 1. inwilligen (vergunnen; toestaan)
  agréer; accorder; permettre; accéder; donner suite à; accepter; consentir à; satisfaire à; acquiescer à
  • agréer Verb (agrée, agrées, agréons, agréez, )
  • accorder Verb (accorde, accordes, accordons, accordez, )
  • permettre Verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • accéder Verb (accède, accèdes, accédons, accédez, )
  • accepter Verb (accepte, acceptes, acceptons, acceptez, )
 2. inwilligen (toestaan; laten; permitteren; )
  laisser; permettre; consentir à; agréer; consentir; approuver; concéder; tolérer; admettre; déclarer bon
  • laisser Verb (laisse, laisses, laissons, laissez, )
  • permettre Verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • agréer Verb (agrée, agrées, agréons, agréez, )
  • consentir Verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • approuver Verb (approuve, approuves, approuvons, approuvez, )
  • concéder Verb (concède, concèdes, concédons, concédez, )
  • tolérer Verb (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )
  • admettre Verb (admets, admet, admettons, admettez, )

Konjugationen für inwilligen:

o.t.t.
 1. willig in
 2. willigt in
 3. willigt in
 4. willigen in
 5. willigen in
 6. willigen in
o.v.t.
 1. willigde in
 2. willigde in
 3. willigde in
 4. willigden in
 5. willigden in
 6. willigden in
v.t.t.
 1. heb ingewilligd
 2. hebt ingewilligd
 3. heeft ingewilligd
 4. hebben ingewilligd
 5. hebben ingewilligd
 6. hebben ingewilligd
v.v.t.
 1. had ingewilligd
 2. had ingewilligd
 3. had ingewilligd
 4. hadden ingewilligd
 5. hadden ingewilligd
 6. hadden ingewilligd
o.t.t.t.
 1. zal inwilligen
 2. zult inwilligen
 3. zal inwilligen
 4. zullen inwilligen
 5. zullen inwilligen
 6. zullen inwilligen
o.v.t.t.
 1. zou inwilligen
 2. zou inwilligen
 3. zou inwilligen
 4. zouden inwilligen
 5. zouden inwilligen
 6. zouden inwilligen
en verder
 1. is ingewilligd
diversen
 1. willig in!
 2. willigt in!
 3. ingewilligd
 4. inwilligend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für inwilligen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accepter aannemen; adopteren
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accepter inwilligen; toestaan; vergunnen aannemen; aanvaarden; accepteren; als gangbaar erkennen; cadeau aannemen; in ontvangst nemen; laten; ontvangen; permitteren; toelaten; waarmerken
accorder inwilligen; toestaan; vergunnen afspreken; afstaan; afstellen; afstemmen; akkoord gaan; autoriseren; doneren; gelijkschakelen; geven; goed vinden; gunnen; gunst verlenen; iets overeenkomen; iets toekennen; instemmen; laten; overeenbrengen; overgeven; permitteren; schenken; toebedelen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toewijzen; vergunnen; verlenen
accéder inwilligen; toestaan; vergunnen gunnen; gunst verlenen
acquiescer à inwilligen; toestaan; vergunnen
admettre dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen aannemen; aantrekken; aanvaarden; accepteren; afgeven; als waar erkennen; autoriseren; bekennen; binnen laten; dulden; erkennen; erop achteruitgaan; gedogen; geld inleveren; iemand toelaten; inlaten; inleveren; laten; overhandigen; permitteren; rekruteren; ronselen; toegang verschaffen; toegeven; toelaten; tolereren; vergunnen
agréer dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; vergunnen; zich laten welgevallen
approuver dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; beamen; bevestigen; bijvallen; billijken; fiatteren; gelijk geven; goedkeuren; goedvinden; instemmen; onderschrijven; permitteren; rugsteunen; staven; steunen; toestaan; toestemmen in; toestemming verlenen
concéder dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen afstaan; goed vinden; gunnen; iets toekennen; laten; overgeven; permitteren; toebedelen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toewijzen
consentir dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; akkoord gaan met; autoriseren; beamen; bevestigen; bijvallen; dulden; fiatteren; gedogen; gelijk geven; getroosten; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iets toekennen; instemmen; kloppen met; moeite doen; onderschrijven; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen met; permitteren; rugsteunen; staven; steunen; stroken; stroken met; toebedelen; toekennen; toestaan; toestemmen; toestemmen in; toestemming verlenen; toewijzen; tolereren; vergunnen; verlenen; veroorloven
consentir à dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; eens worden; gunnen; gunst verlenen; overeenkomen; overeenstemmen; toekennen; vergunnen; verlenen
donner suite à inwilligen; toestaan; vergunnen inspringen
déclarer bon dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; toestemming verlenen
laisser dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen achterlaten; afstaan; bevrijden; ermee uitscheiden; iemand iets nalaten; in vrijheid stellen; laten staan; legateren; loslaten; losmaken; nalaten; opgeven; ophouden; overgeven; staken; stoppen; teruglaten; uitscheiden; van de boeien ontdoen; vererven; vermaken; veronachtzamen; vrijlaten
permettre dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; dulden; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; horen; in staat stellen; laten; mogelijk maken; permitteren; te horen krijgen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemmen in; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen; vernemen; veroorloven
satisfaire à inwilligen; toestaan; vergunnen gunnen; gunst verlenen; horen; te horen krijgen; vernemen
tolérer dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; doorleven; doorstaan; dulden; gedogen; horen; laten; permitteren; te horen krijgen; toelaten; tolereren; velen; verdragen; verduren; vergunnen; vernemen; verteren

Wiktionary Übersetzungen für inwilligen:

inwilligen
verb
 1. aan een verzoek voldoen