Niederländisch

Detailübersetzungen für kleiner maken (Niederländisch) ins Französisch

kleiner maken:

kleiner maken Verb

 1. kleiner maken (verkleinen)
  rappetisser; réduire; minimiser; rabaisser; diminuer; comprimer; dégonfler; ravaler; amoindrir; miniaturiser
  • réduire Verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • minimiser Verb (minimise, minimises, minimisons, minimisez, )
  • rabaisser Verb (rabaisse, rabaisses, rabaissons, rabaissez, )
  • diminuer Verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • comprimer Verb (comprime, comprimes, comprimons, comprimez, )
  • dégonfler Verb
  • ravaler Verb (ravale, ravales, ravalons, ravalez, )
  • amoindrir Verb (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
 2. kleiner maken (verkleinen; minimaliseren)
  réduire; décroître; diminuer; amoindrir; s'amoindrir; rendre plus petit
  • réduire Verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • décroître Verb (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
  • diminuer Verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • amoindrir Verb (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )

kleiner maken [znw.] Nomen

 1. kleiner maken (reduceren; inkrimping)
  la réduction; la diminution; l'économie; la réduction de dépenses

Übersetzung Matrix für kleiner maken:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
diminuer slijten; verslijten
diminution inkrimping; kleiner maken; reduceren achteruitgang; afname; afname voorraad; afnames; afwaarderingscorrectie; beknotting; daling; deflatie; inperking; korten; korting; krimpen; minder worden; minderen; ontering; prijsdaling; prijsverlaging; prijsvermindering; reductie; salarisvermindering; teruggang; terugloop; val; verkleining; verlaging; vermindering; verval; vervallingen
décroître wegsterven
réduction inkrimping; kleiner maken; reduceren achteruitgang; aftrek; aftrekking; baisse; beknotting; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; deductie; deflatie; herleidbaarheid; herleiding; inkorting; inkrimping; inname; inperking; korting; kostenbesparing; ontering; prijsdaling; prijsverlaging; reductie; salarisvermindering; simplificatie; vereenvoudiging; verkleining; verkorting; verkrappen; verlaging; vermindering; verval
réduction de dépenses inkrimping; kleiner maken; reduceren beknotting; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; inkrimping; kostenbesparing; kostenverlaging; verkorting
économie inkrimping; kleiner maken; reduceren beknotting; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; economie; inkrimping; kostenbesparing; kostenverlaging; nationale economie; spaarzaamheid; staathuishoudkunde; staatshuishouding; verkorting; volkshuishouding; zuinig zijn; zuinigheid
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
amoindrir kleiner maken; minimaliseren; verkleinen achteruitgaan; afnemen; beperken; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; inkrimpen; inperken; kleiner worden; korten; krimpen; matigen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; tanen; teruggaan; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen
comprimer kleiner maken; verkleinen comprimeren; fijndrukken; inpersen; insnoeren; klemmen; knellen; omklemmen; platdrukken; platmaken; pletten; samendrukken; samenpersen; strak zitten; vasthouden; vastklemmen; vastknellen
diminuer kleiner maken; minimaliseren; verkleinen achteruitdeinzen; achteruitgaan; afnemen; bekorten; beperken; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; inkorten; inkrimpen; inperken; kelderen; kleiner worden; korten; korter maken; krimpen; matigen; met mate gebruiken; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; reduceren; slinken; tanen; terugdeinzen; teruggaan; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen; zakken
décroître kleiner maken; minimaliseren; verkleinen achteruitdeinzen; achteruitgaan; afnemen; beperken; dalen; declineren; inkrimpen; inperken; kelderen; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; tanen; terugdeinzen; teruggaan; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen; zakken
dégonfler kleiner maken; verkleinen
miniaturiser kleiner maken; verkleinen
minimiser kleiner maken; verkleinen bagatelliseren; minder maken; minimaliseren; vergoelijken
rabaisser kleiner maken; verkleinen afbreken; breken; denigreren; fel bekritiseren; kleineren; neerhalen; omlaaghalen; omverhalen; slopen; uit elkaar halen
rappetisser kleiner maken; verkleinen
ravaler kleiner maken; verkleinen afbikken; omlaagbrengen; wegbikken
rendre plus petit kleiner maken; minimaliseren; verkleinen
réduire kleiner maken; minimaliseren; verkleinen achteruitgaan; afkorten; afnemen; bekorten; beperken; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; door koken dikker worden; indikken; inkorten; inkrimpen; inperken; kleiner worden; korten; korter maken; krimpen; matigen; met mate gebruiken; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; omrekenen; reduceren; samenvouwen; slinken; tanen; teruggaan; verdikken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen
s'amoindrir kleiner maken; minimaliseren; verkleinen inkrimpen; kleiner worden; slinken

Verwandte Übersetzungen für kleiner maken