Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. kloppen met:


Niederländisch

Detailübersetzungen für kloppen met (Niederländisch) ins Französisch

kloppen met:

kloppen met Verb

 1. kloppen met (overeenstemmen met; overeenkomen; overeenkomen met; stroken; stroken met)
  convenir; concorder; consentir; s'accorder; s'entendre sur
  • convenir Verb (conviens, convient, convenons, convenez, )
  • concorder Verb (concorde, concordes, concordons, concordez, )
  • consentir Verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • s'accorder Verb

Übersetzung Matrix für kloppen met:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
concorder kloppen met; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen met; stroken; stroken met congruent zijn; corresponderen; een fusie aangaan; evenaren; fuseren; kloppen; overeenkomen; overeenstemmen; samengaan; samenlopen; samenvallen; stroken
consentir kloppen met; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen met; stroken; stroken met akkoord gaan; akkoord gaan met; autoriseren; beamen; bevestigen; bijvallen; dulden; duren; fiatteren; gedogen; gelijk geven; getroosten; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iets toekennen; instemmen; inwilligen; laten; moeite doen; onderschrijven; permitteren; rugsteunen; staven; steunen; toebedelen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemmen in; toestemming verlenen; toewijzen; tolereren; vergunnen; verlenen; veroorloven
convenir kloppen met; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen met; stroken; stroken met aanstaan; afspreken; arrangeren; bedisselen; behoren; betamen; bevallen; bijpassen; conveniëren; deugen; gebruikelijk zijn; gelegen komen; geschikt zijn; horen; iets overeenkomen; passen; passend zijn; prettig vinden; regelen; schikken; toebehoren; uitkomen
s'accorder kloppen met; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen met; stroken; stroken met een harmonieus geheel vormen; eens worden; harmoniëren; overeenkomen; overeenstemmen; samenstemmen
s'entendre sur kloppen met; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen met; stroken; stroken met accorderen; afspreken; eens worden; overeenkomen; overeenstemmen

Verwandte Übersetzungen für kloppen met