Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. mee eens:


Niederländisch

Detailübersetzungen für mee eens (Niederländisch) ins Französisch

mee eens:

mee eens Adjektiv

  1. mee eens (akkoord; in orde)
    en règle; bien; parfait; bon; d'accord

Übersetzung Matrix für mee eens:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bien activa; bezit; bezittingen; eigendom; goederen; have
bon bon; coupon; tegoedbon; waardebon
parfait consumptie-ijs; consumptieijsjes; ijs; ijsje; ijsjes; roomijs
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
d'accord akkoord; oké
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bien akkoord; in orde; mee eens aanlokkelijk; aardig; behoorlijk; behoorlijke; bevallig; braaf; deugdzaam; erg; gekuist; gereinigd; heerlijk; hemels; in hoge mate; knap; kostelijk; lekker; leuk; lief; mooi; netjes; overheerlijk; reuzelekker; schoon; smakelijk; sympathiek; verlokkend; verreweg; verrukkelijk; voorbeeldig; welgemaakt; zalig; zoet; zuiver
bon akkoord; in orde; mee eens aangenaam; aanlokkelijk; aardig; adequaat; attent; behulpzaam; bekwaam; braaf; capabel; competent; eerlijk; gepast; geschikt; goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; heerlijk; hemels; hulpvaardig; juist; kostelijk; lekker; mild; overheerlijk; passend; plezierig; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reuzelekker; smakelijk; tof; verlokkend; verrukkelijk; voorkomend; vriendelijk; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig; zalig
d'accord akkoord; in orde; mee eens
en règle akkoord; in orde; mee eens aannemelijk; geldig; gerechtvaardigd; gewettigd; op deugdelijke gronden steunend; valabel; valide
parfait akkoord; in orde; mee eens beslist; briljant; excellent; fantastisch; feitelijk; foutloos; gaaf; geheid; gelikt; geweldig; gewis; grandioos; groots; heus; ideaal; magnifiek; onaangetast; patent; perfect; perfekt; picobello; piekfijn; puik; puntgaaf; reëel; schitterend; stellig; subliem; superbe; tiptop; uitgelezen; uitgezocht; uitmuntend; uitnemend; uitstekend; vast; vast en zeker; volleerd; volmaakt; voortreffelijk; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker

Verwandte Übersetzungen für mee eens