Niederländisch

Detailübersetzungen für met betrekking tot herders (Niederländisch) ins Französisch

met betrekking tot herders:

met betrekking tot herders Adjektiv

  1. met betrekking tot herders (herderlijk)

Übersetzung Matrix für met betrekking tot herders:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ecclésiastique bedienaar van de godsdienst; broeder; geestelijke
religieux broeder; broeder-onderwijzer; broeders; broers; frater; godsdienstige; godvruchtige; kloosterbroeders; kloosterling; kloosterlingen; monnik; vrome
saint gildepatroon; heilige; sint
spirituel geestenbezweerder; spiritist; spiritualist
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
consacré herderlijk; met betrekking tot herders besteed; geestelijk; gelovig; gespendeerd; godsdienstig; godvruchtig; kerkelijk; religieus; uitgegeven; vroom
croyant herderlijk; met betrekking tot herders geestelijk; gelovig; godsdienstig; godvruchtig; goedgelovig; kerkelijk; naïef; religieus; vroom
de l'église herderlijk; met betrekking tot herders geestelijk; gelovig; godsdienstig; godvruchtig; kerkelijk; religieus; vroom
ecclésiastique herderlijk; met betrekking tot herders geestelijk; gelovig; godsdienstig; godvruchtig; kerkelijk; religieus; vroom
en ce qui concerne des gardiens de bestiaux herderlijk; met betrekking tot herders
pastoral herderlijk; met betrekking tot herders bucolisch; herderlijk; pastoraal; pastorale; van een geestelijk herder
pieusement herderlijk; met betrekking tot herders devoot; geestelijk; gelovig; godsdienstig; godsvruchtig; godvruchtig; godzalig; goedgelovig; kerkelijk; naïef; religieus; stichtelijk; verheffend; vroom
religieusement herderlijk; met betrekking tot herders geestelijk; gelovig; godsdienstig; godvruchtig; goedgelovig; kerkelijk; naïef; religieus; vroom
religieux herderlijk; met betrekking tot herders devoot; geestelijk; gelovig; godsdienstig; godsvruchtig; godvrezend; godvruchtig; goedgelovig; kerkelijk; naïef; religieus; vroom
sacré herderlijk; met betrekking tot herders bliksems; drommels; gewijd; glorierijk; heilig; verdraaid; verduiveld; verheerlijkt; zalig
saint herderlijk; met betrekking tot herders gewijd; glorierijk; heilig; verheerlijkt; zalig
spirituel herderlijk; met betrekking tot herders geestelijk; geestelijke; gelovig; godsdienstig; godvruchtig; innerlijk; inwendig; kerkelijk; onstoffelijk; religieus; spiritueel; spirituele; vroom

Verwandte Übersetzungen für met betrekking tot herders