Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. met elkaar in overeenstemming brengen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für met elkaar in overeenstemming brengen (Niederländisch) ins Französisch

met elkaar in overeenstemming brengen:

met elkaar in overeenstemming brengen Verb

  1. met elkaar in overeenstemming brengen
    concilier; harmoniser
    • concilier Verb (concilie, concilies, concilions, conciliez, )
    • harmoniser Verb (harmonise, harmonises, harmonisons, harmonisez, )

Übersetzung Matrix für met elkaar in overeenstemming brengen:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
concilier met elkaar in overeenstemming brengen bemiddelen; bijleggen; goedmaken; overeenbrengen; ruzie afsluiten; ruzie bijleggen; schikken; tussenkomen; verzoenen; vrede sluiten
harmoniser met elkaar in overeenstemming brengen harmoniseren; op een lijn brengen; op elkaar afstemmen; tot een goed samengaand geheel maken

Verwandte Übersetzungen für met elkaar in overeenstemming brengen