Niederländisch

Detailübersetzungen für omkeren (Niederländisch) ins Französisch

omkeren:

omkeren Verb (keer om, keert om, keerde om, keerden om, omgekeerd)

 1. omkeren (iets omdraaien)
  tourner; convertir; retourner
  • tourner Verb (tourne, tournes, tournons, tournez, )
  • convertir Verb (convertis, convertit, convertissons, convertissez, )
  • retourner Verb (retourne, retournes, retournons, retournez, )
 2. omkeren (terugkeren; terugkomen; retourneren)
  retourner; revenir; rentrer; se retourner; faire demi-tour
  • retourner Verb (retourne, retournes, retournons, retournez, )
  • revenir Verb (reviens, revient, revenons, revenez, )
  • rentrer Verb (rentre, rentres, rentrons, rentrez, )
 3. omkeren (teruggaan; keren)
  retourner; rentrer; revenir; détourner; se retourner; renverser; aller de retour; reculer; aller en arrière; tourner
  • retourner Verb (retourne, retournes, retournons, retournez, )
  • rentrer Verb (rentre, rentres, rentrons, rentrez, )
  • revenir Verb (reviens, revient, revenons, revenez, )
  • détourner Verb (détourne, détournes, détournons, détournez, )
  • renverser Verb (renverse, renverses, renversons, renversez, )
  • reculer Verb (recule, recules, reculons, reculez, )
  • tourner Verb (tourne, tournes, tournons, tournez, )
 4. omkeren (ombladeren; omslaan)
  feuilleter
  • feuilleter Verb (feuillette, feuillettes, feuilletons, feuilletez, )
 5. omkeren

Konjugationen für omkeren:

o.t.t.
 1. keer om
 2. keert om
 3. keert om
 4. keren om
 5. keren om
 6. keren om
o.v.t.
 1. keerde om
 2. keerde om
 3. keerde om
 4. keerden om
 5. keerden om
 6. keerden om
v.t.t.
 1. ben omgekeerd
 2. bent omgekeerd
 3. is omgekeerd
 4. zijn omgekeerd
 5. zijn omgekeerd
 6. zijn omgekeerd
v.v.t.
 1. was omgekeerd
 2. was omgekeerd
 3. was omgekeerd
 4. waren omgekeerd
 5. waren omgekeerd
 6. waren omgekeerd
o.t.t.t.
 1. zal omkeren
 2. zult omkeren
 3. zal omkeren
 4. zullen omkeren
 5. zullen omkeren
 6. zullen omkeren
o.v.t.t.
 1. zou omkeren
 2. zou omkeren
 3. zou omkeren
 4. zouden omkeren
 5. zouden omkeren
 6. zouden omkeren
diversen
 1. keer om!
 2. keert om!
 3. omgekeerd
 4. omkerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für omkeren:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aller de retour keren; omkeren; teruggaan
aller en arrière keren; omkeren; teruggaan
convertir iets omdraaien; omkeren bekeren; converteren; draaien; herbouwen; inruilen; kantelen; omrekenen; omzetten; opnieuw bouwen; reconstrueren; rollen; ronddraaien; roteren; verwerken; verwisselen; wentelen
détourner keren; omkeren; teruggaan afkeren; afschepen; afwenden; afwentelen; afweren; afwimpelen; draaien; omleiden; pareren; wegsturen; wenden; weren; zwenken
faire demi-tour omkeren; retourneren; terugkeren; terugkomen rechtsomkeer maken; rechtsomkeert maken
feuilleter ombladeren; omkeren; omslaan bladeren; doorbladeren; korsten
inverser draaien; keren; omdraaien; omrollen; omschakelen; omwentelen; overschakelen; wenden
reculer keren; omkeren; teruggaan moedeloos worden; wijken
rentrer keren; omkeren; retourneren; teruggaan; terugkeren; terugkomen betreden; binnengaan; binnenkomen; binnenlopen; binnenrijden; binnenstappen; binnentreden; binnenzetten; ingaan; inhalen; inrijden; naar binnen halen; wederkeren; weerkeren
renverser keren; omkeren; teruggaan amenderen; buitelen; doen buigen; dompen; duikelen; herzien; kantelen; kiepen; modificeren; omblazen; ombuigen; omduwen; omgieten; omgooien; omkiepen; omkieperen; omspringen; omstoten; omver kiepen; omvergooien; omverrijden; omverslaan; omverspringen; omverstoten; omvertrekken; omverwaaien; omverwerpen; omwaaien; omwerken; omwerpen; onderuitgaan; op zijn bek gaan; overheen rijden; overkiepen; overrijden; ten val brengen; ten val komen; vallen; veranderen; wijzigen; wippen
retourner iets omdraaien; keren; omkeren; retourneren; teruggaan; terugkeren; terugkomen dompen; draaien; kantelen; keren; kiepen; omdraaien; omkantelen; omklappen; omleggen; omver kiepen; omvormen; omwenden; over een kant vallen; reorganiseren; restitueren; retourneren; rollen; ronddraaien; roteren; spiegelen; terugbezorgen; terugbrengen; teruggeven; teruggooien; terugreizen; terugrijden; terugsturen; terugwerpen; terugzenden; vervormen; wederkeren; weerkeren; wenden; wentelen
revenir keren; omkeren; retourneren; teruggaan; terugkeren; terugkomen spoken; ten deel vallen; terugreizen; terugrijden; terugspoelen; terugstromen; terugvloeien; toekomen; toekomen aan; toevallen; verdiend hebben; wederkeren; weerkeren
se retourner keren; omkeren; retourneren; teruggaan; terugkeren; terugkomen zich omdraaien
tourner iets omdraaien; keren; omkeren; teruggaan aaneenrijgen; draaien; duizelen; heen en weer zwaaien; in de war maken; inkleden; kantelen; keren; omdraaien; omroeren; omwenden; omzwaaien; ontsluiten; opendraaien; openen; rijgen; roeren; rollen; ronddraaien; rondtollen; rondwentelen; roteren; slingeren; tollen; wegdraaien; wenden; wentelen; zwaaien; zwenken
- keren; omdraaien
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
inverser omkeren

Verwandte Wörter für "omkeren":


Synonyms for "omkeren":


Verwandte Definitionen für "omkeren":

 1. het in tegenovergestelde richting brengen1
  • zij heeft de pan met aardappels omgekeerd1
 2. in tegengestelde richting gaan1
  • op weg naar zijn werk is hij omgekeerd1
 3. je lichaam op een andere kant leggen1
  • zij heeft zich in bed omgekeerd1

Wiktionary Übersetzungen für omkeren:

omkeren
verb
 1. de andere zijde boven- of voorleggen
omkeren
Cross Translation:
FromToVia
omkeren invertir invert — turn upside down or inside out

omkeren form of omkeer:

omkeer [de ~ (m)] Nomen

 1. de omkeer (kentering; omslag; ommekeer; )
  le changement; le revirement
 2. de omkeer (wijziging; verandering; transformatie; )
  le changement; la transformation; la conversion; la métamorphose; l'échange; le remaniement; l'alternance; le développement; la modification

Übersetzung Matrix für omkeer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
alternance hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging conversie; omzetting; verlegging; wisseling
changement hervorming; keer; kentering; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omschakeling; omslag; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging afwisseling; amendement; amendering; conversie; gedaanteverandering; gedaanteverwisseling; herstelling; herziening; het verschonen; keer; kentering; keuze; metamorfose; modificatie; mutatie; muteren; ombuiging; ommekeer; ommezwaai; omruil; omruiling; omwisselen; omwisseling; omzetting; overgang; overplaatsing; overstappen; ruil; ruiling; ruiltransactie; substitutie; surrogaat; transformatie; uitwisseling; variatie; variëteit; veranderen; verandering; verlegging; verruiling; verschoning; vervanging; verwisseling; vormverandering; wijziging; wisseling
conversion hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging bekering; conversie; herleiding; herstelling; het verschonen; ombouw; omrekening; omruil; omruiling; omwisselen; omwisseling; omzetting; ruil; ruiling; ruiltransactie; simplificatie; substitutie; surrogaat; uitwisseling; vereenvoudiging; verlegging; verruiling; verschoning; vervanging; verwisseling
développement hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging beschaven; bloei; cultiveren; effect; geestelijke vorming; groei; groeien; groeiproces; hausse; hoogconjunctuur; ontplooiing; ontwikkelen; ontwikkeling; ontwikkelingsgang; ontwikkeltijd; progressie; schaalvergroting; uitwerking; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering; vormen; vorming; wasdom
modification hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging bewerking; conversie; gedaanteverandering; gedaanteverwisseling; keer; metamorfose; modificatie; mutatie; ombuiging; omzetting; transformatie; verandering; vormverandering; wijziging
métamorphose hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging gedaanteverandering; gedaanteverwisseling; metamorfose; transformatie; vormverandering
remaniement hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging bewerking; gedaanteverandering; gedaanteverwisseling; herschreven stuk; metamorfose; omwerking; reorganisatie; transformatie; vormverandering
revirement keer; kentering; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omslag kentering; ommekeer; ommezwaai; omslag; richtingsverandering; totale verandering; verandering; wending; zwenking
transformation hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging conversie; gedaanteverandering; gedaanteverwisseling; herschepping; innovatie; metamorfose; omzetting; transformatie; vervorming; vormverandering
échange hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging commercie; conversie; goederenhandel; handel; herstelling; het verschonen; inruil; markt; omruil; omruiling; omwisselen; omwisseling; omzetting; ruil; ruilen; ruilhandel; ruiling; ruiltransactie; ruilverkeer; substitutie; surrogaat; uitwisseling; verruiling; verschoning; vervanging; verwisseling; wisseling

Verwandte Wörter für "omkeer":