Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. onaardig:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für onaardig (Niederländisch) ins Französisch

onaardig:


Übersetzung Matrix für onaardig:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
désagréable onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend afgezaagd; afstotend; antipathiek; ellendig; hinderlijk; langdraadig; langwijlig; lastig; lelijk; melig; naar; niet schikkend; onaangenaam; onaantrekkelijk; onbehaaglijk; ongelegen; ongenietbaar; onhebbelijk; onheus; onplezierig; onprettig; onverkwikkelijk; onvriendelijk; onwennig; rot; saai; slecht geluimd; storend; stuitend; vervelend; wrang; zuur; zuur smakend
désagréablement onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend afstotend; hinderlijk; lastig; lelijk; naar; onaangenaam; onaantrekkelijk; ongelegen; onplezierig; onprettig; onverkwikkelijk; storend
impoli onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend boers; bot; hufterig; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; onelegant; ongelikt; ongemanierd; onhebbelijk; onhoffelijk; onopgevoed; onvriendelijk; plomp
inamical onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend
peu aimable onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend afstotend; grauw; lelijk; mistroostig; onaantrekkelijk; somber; triest; troosteloos; vreugdeloos
peu sociable onaardig; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend afstotend; lelijk; onaantrekkelijk; onbehaaglijk; ongezellig

Verwandte Wörter für "onaardig":

  • onaardigheid, onaardige

Wiktionary Übersetzungen für onaardig: