Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. organen:
 2. orgaan:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für organen (Niederländisch) ins Französisch

organen:

organen [de ~] Nomen, Plural

 1. de organen
  l'organes

Übersetzung Matrix für organen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
organes organen

Verwandte Wörter für "organen":


orgaan:

orgaan [het ~] Nomen

 1. het orgaan (zintuig)
  le sens
 2. het orgaan (spreekbuis)

Übersetzung Matrix für orgaan:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
organe phonateur orgaan; spreekbuis
sens orgaan; zintuig afmeting; bedoeling; beduidenis; beduiding; belang; betekenis; dimensie; doel; formaat; geest; gevoel; gewichtigheid; grootte; inhoud; koers; maat; mate; nut; omvang; richting; sentiment; strekking; teneur; zin

Verwandte Wörter für "orgaan":


Verwandte Definitionen für "orgaan":

 1. deel van lichaam met eigen functie1
  • de long is een orgaan waarmee we ademhalen1

Wiktionary Übersetzungen für orgaan:

orgaan
noun
 1. Onderdeel van het organisme
orgaan
noun
 1. partie d’un organisme vivant, considérée comme un tout et comme remplissant une fonction nécessaire ou utiles à sa vie.

Cross Translation:
FromToVia
orgaan organisation body — organisation, company or other authoritative group
orgaan organe organ — part of an organism