Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. overpeinzing:


Niederländisch

Detailübersetzungen für overpeinzing (Niederländisch) ins Französisch

overpeinzing:

overpeinzing [de ~ (v)] Nomen

  1. de overpeinzing (overdenking; meditatie; gepeins)
    la méditation; la contemplation; la considération; la réflexion

Übersetzung Matrix für overpeinzing:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
considération gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing aanbidden; aanzien; achtbaarheid; achting; afwegen; afweging; beraad; bespiegeling; eerbied; eerbiedigen; eerbiediging; hoogachting; inachtneming; niveau; ontzag; ontzien; overdenking; overdenking met commentaar; overwegen; overweging; prestige; respect; status; verering; verheerlijking; verheffen; waardering
contemplation gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing aanschouwen; beschouwelijkheid; bespiegelen; bespiegeling; bezinning; contemplatie; heroverweging; observeren; overdenking met commentaar; zien
méditation gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing bespiegeling; bezinning; gemijmer; gepeins; heroverweging; mijmering; overdenking met commentaar
réflexion gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing afspiegeling; afweging; begrip; bespiegeling; bezinning; conceptie; denkbeeld; echo; gedachte; geluidsweerkaatsing; gemijmer; gepeins; getob; gezichtspunt; heroverweging; idee; inkeer; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; mijmering; notie; oordeel; opinie; opvatting; overdenking; overdenking met commentaar; overweging; reflectie; spiegelbeeld; standpunt; tobben; visie; weergalm; weerklank; zienswijze

Verwandte Wörter für "overpeinzing":

  • overpeinzingen