Niederländisch

Detailübersetzungen für permitteren (Niederländisch) ins Französisch

permitteren:

permitteren Verb (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)

 1. permitteren (toestaan; laten; toelaten; )
  laisser; permettre; consentir à; agréer; consentir; approuver; concéder; tolérer; admettre; déclarer bon
  • laisser Verb (laisse, laisses, laissons, laissez, )
  • permettre Verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • agréer Verb (agrée, agrées, agréons, agréez, )
  • consentir Verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • approuver Verb (approuve, approuves, approuvons, approuvez, )
  • concéder Verb (concède, concèdes, concédons, concédez, )
  • tolérer Verb (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )
  • admettre Verb (admets, admet, admettons, admettez, )
 2. permitteren (laten; toelaten)
  permettre; autoriser; concéder; admettre; accepter; acquiescer; tolérer; accorder
  • permettre Verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • autoriser Verb (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )
  • concéder Verb (concède, concèdes, concédons, concédez, )
  • admettre Verb (admets, admet, admettons, admettez, )
  • accepter Verb (accepte, acceptes, acceptons, acceptez, )
  • acquiescer Verb (acquiesce, acquiesces, acquiesçons, acquiescez, )
  • tolérer Verb (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )
  • accorder Verb (accorde, accordes, accordons, accordez, )
 3. permitteren (veroorloven)
  permettre; consentir
  • permettre Verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • consentir Verb (consens, consent, consentons, consentez, )
 4. permitteren (autoriseren; toestaan; goedkeuren; fiatteren; goedvinden)
  permettre; approuver; autoriser; ratifier; consentir; habiliter; rendre légitime
  • permettre Verb (permets, permet, permettons, permettez, )
  • approuver Verb (approuve, approuves, approuvons, approuvez, )
  • autoriser Verb (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )
  • ratifier Verb (ratifie, ratifies, ratifions, ratifiez, )
  • consentir Verb (consens, consent, consentons, consentez, )
  • habiliter Verb

Konjugationen für permitteren:

o.t.t.
 1. permitteer
 2. permitteert
 3. permitteert
 4. permitteren
 5. permitteren
 6. permitteren
o.v.t.
 1. permitteerde
 2. permitteerde
 3. permitteerde
 4. permitteerden
 5. permitteerden
 6. permitteerden
v.t.t.
 1. heb gepermitteerd
 2. hebt gepermitteerd
 3. heeft gepermitteerd
 4. hebben gepermitteerd
 5. hebben gepermitteerd
 6. hebben gepermitteerd
v.v.t.
 1. had gepermitteerd
 2. had gepermitteerd
 3. had gepermitteerd
 4. hadden gepermitteerd
 5. hadden gepermitteerd
 6. hadden gepermitteerd
o.t.t.t.
 1. zal permitteren
 2. zult permitteren
 3. zal permitteren
 4. zullen permitteren
 5. zullen permitteren
 6. zullen permitteren
o.v.t.t.
 1. zou permitteren
 2. zou permitteren
 3. zou permitteren
 4. zouden permitteren
 5. zouden permitteren
 6. zouden permitteren
en verder
 1. ben gepermitteerd
 2. bent gepermitteerd
 3. is gepermitteerd
 4. zijn gepermitteerd
 5. zijn gepermitteerd
 6. zijn gepermitteerd
diversen
 1. permitteer!
 2. permitteert!
 3. gepermitteerd
 4. permitterend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für permitteren:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accepter aannemen; adopteren
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accepter laten; permitteren; toelaten aannemen; aanvaarden; accepteren; als gangbaar erkennen; cadeau aannemen; in ontvangst nemen; inwilligen; ontvangen; toestaan; vergunnen; waarmerken
accorder laten; permitteren; toelaten afspreken; afstaan; afstellen; afstemmen; akkoord gaan; autoriseren; doneren; gelijkschakelen; geven; goed vinden; gunnen; gunst verlenen; iets overeenkomen; iets toekennen; instemmen; inwilligen; overeenbrengen; overgeven; schenken; toebedelen; toekennen; toestaan; toestemmen; toewijzen; vergunnen; verlenen
acquiescer laten; permitteren; toelaten akkoord gaan; instemmen; toestemmen in
admettre dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen aannemen; aantrekken; aanvaarden; accepteren; afgeven; als waar erkennen; autoriseren; bekennen; binnen laten; dulden; erkennen; erop achteruitgaan; gedogen; geld inleveren; iemand toelaten; inlaten; inleveren; overhandigen; rekruteren; ronselen; toegang verschaffen; toegeven; toelaten; tolereren; vergunnen
agréer dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; inwilligen; toestaan; vergunnen; zich laten welgevallen
approuver autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; beamen; bevestigen; bijvallen; billijken; fiatteren; gelijk geven; goedkeuren; goedvinden; instemmen; onderschrijven; rugsteunen; staven; steunen; toestemmen in; toestemming verlenen
autoriser autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; laten; permitteren; toelaten; toestaan autoriseren; dulden; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; machtigen; toekennen; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen; volmacht geven; volmachtigen
concéder dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen afstaan; goed vinden; gunnen; iets toekennen; overgeven; toebedelen; toekennen; toestaan; toestemmen; toewijzen
consentir autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; veroorloven akkoord gaan; akkoord gaan met; autoriseren; beamen; bevestigen; bijvallen; dulden; fiatteren; gedogen; gelijk geven; getroosten; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; iets toekennen; instemmen; kloppen met; moeite doen; onderschrijven; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen met; rugsteunen; staven; steunen; stroken; stroken met; toebedelen; toekennen; toestaan; toestemmen; toestemmen in; toestemming verlenen; toewijzen; tolereren; vergunnen; verlenen
consentir à dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; eens worden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; overeenkomen; overeenstemmen; toekennen; toestaan; vergunnen; verlenen
déclarer bon dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; toestemming verlenen
habiliter autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; permitteren; toestaan
laisser dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen achterlaten; afstaan; bevrijden; ermee uitscheiden; iemand iets nalaten; in vrijheid stellen; laten staan; legateren; loslaten; losmaken; nalaten; opgeven; ophouden; overgeven; staken; stoppen; teruglaten; uitscheiden; van de boeien ontdoen; vererven; vermaken; veronachtzamen; vrijlaten
permettre autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; veroorloven autoriseren; dulden; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; horen; in staat stellen; inwilligen; mogelijk maken; te horen krijgen; toekennen; toestaan; toestemmen; toestemmen in; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen; vernemen
ratifier autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; permitteren; toestaan bekrachtigen; bestempelen; bevestigen; bezegelen; billijken; certificeren; garanderen; goedkeuren; homologeren; instaan voor; merken; ratificeren; toestemmen in; vast beloven; verzekeren; waarborgen; waarmerken
rendre légitime autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; permitteren; toestaan
tolérer dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; doorleven; doorstaan; dulden; gedogen; horen; te horen krijgen; tolereren; velen; verdragen; verduren; vergunnen; vernemen; verteren