Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. positief:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für positief (Niederländisch) ins Französisch

positief:

positief Adjektiv

 1. positief
  positif
 2. positief (batig)
  favorable
 3. positief (tot nut; gunstig; bevorderlijk; dienstig)
  avantageux; positif; favorable; profitable

Übersetzung Matrix für positief:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avantageux bevorderlijk; dienstig; gunstig; positief; tot nut spotgoedkoop; voor een schijntje
favorable batig; bevorderlijk; dienstig; gunstig; positief; tot nut gelukkig; genegen; goedgezind; goedgunstig; goedkeurend; gunstig gezind; gunstige; instemmend; op een aardige manier; toestemmend; veelbelovende; voorspoedig; voorspoedige; vriendelijk; vriendelijke; welgezind; welwillend
positif bevorderlijk; dienstig; gunstig; positief; tot nut aangenaam; beslist; feitelijk; fijn; geheid; gewis; heus; lekker; ongetwijfeld; prettig; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
profitable bevorderlijk; dienstig; gunstig; positief; tot nut lonend; lucratief; produktief; profijtelijk; rendabel; voordelig; vruchtbaar; winstgevend

Antonyme für "positief":


Verwandte Definitionen für "positief":

 1. goedkeurend of instemmend1
  • hij reageerde positief op mijn voorstel1
 2. groter dan nul1
  • 3 is een positief getal1
 3. wie alleen het goede doet of benadrukt1
  • hij levert een positieve bijdrage1

Wiktionary Übersetzungen für positief:

positief
adjective
 1. welwillend, gunstig
positief
adjective
 1. Qui est certain, constant, sûr.
 2. Physique
 3. (mathématiques) plus de zéro.

Cross Translation:
FromToVia
positief plus plus — being positive rather than negative or zero
positief positif; positive plus — positive, involving advantage
positief positif plus — physics: electrically positive
positief positif positive — definitely laid down
positief strictement positif positive — mathematics: greater than zero

Verwandte Übersetzungen für positief