Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. realisatie:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für realisatie (Niederländisch) ins Französisch

realisatie:

realisatie [de ~ (v)] Nomen

  1. de realisatie
    la réalisation

Übersetzung Matrix für realisatie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
réalisation realisatie aanmaken; benul; besef; bewustzijn; executie; fabricage; fabricatie; fabriceren; invullen; invulling; maken; notie; prestatie; produceren; productie; tenuitvoerlegging; totstandkoming; uitvoeren; uitvoering; verrichting; vervaardigen; vervaardiging; vervulling; verwerkelijking; verwezenlijking; volbrengen; voltrekking

Verwandte Wörter für "realisatie":

  • realisaties

Wiktionary Übersetzungen für realisatie:

realisatie
noun
  1. het in de praktijk tot stand brengen van iets