Niederländisch

Detailübersetzungen für rechtzetten (Niederländisch) ins Französisch

rechtzetten:

rechtzetten Verb (zet recht, zette recht, zetten recht, rechtgezet)

 1. rechtzetten (repareren; herstellen; fiksen; maken; goedmaken)
  reconstituer; réparer; mettre au point; remettre en état; restaurer; renouveler; dépanner; adapter; rénover; ajuster; pistonner; rapiécer; rétablir; régler; raccommoder; faire un prix d'ami à quelqu'un
  • reconstituer Verb (reconstitue, reconstitues, reconstituons, reconstituez, )
  • réparer Verb (répare, répares, réparons, réparez, )
  • restaurer Verb (restaure, restaures, restaurons, restaurez, )
  • renouveler Verb (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • dépanner Verb (dépanne, dépannes, dépannons, dépannez, )
  • adapter Verb (adapte, adaptes, adaptons, adaptez, )
  • rénover Verb (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • ajuster Verb (ajuste, ajustes, ajustons, ajustez, )
  • pistonner Verb (pistonne, pistonnes, pistonnons, pistonnez, )
  • rapiécer Verb (rapièce, rapièces, rapiéçons, rapiécez, )
  • rétablir Verb (rétablis, rétablit, rétablissons, rétablissez, )
  • régler Verb (règle, règles, réglons, réglez, )
  • raccommoder Verb (raccommode, raccommodes, raccommodons, raccommodez, )
 2. rechtzetten (goedmaken; rechtstrijken)
  se racheter; redresser; résoudre un malentendu; réparer
  • redresser Verb (redresse, redresses, redressons, redressez, )
  • réparer Verb (répare, répares, réparons, réparez, )
 3. rechtzetten (rectificeren)
  rectifier; corriger
  • rectifier Verb (rectifie, rectifies, rectifions, rectifiez, )
  • corriger Verb (corrige, corriges, corrigeons, corrigez, )

Konjugationen für rechtzetten:

o.t.t.
 1. zet recht
 2. zet recht
 3. zet recht
 4. zetten recht
 5. zetten recht
 6. zetten recht
o.v.t.
 1. zette recht
 2. zette recht
 3. zette recht
 4. zetten recht
 5. zetten recht
 6. zetten recht
v.t.t.
 1. heb rechtgezet
 2. hebt rechtgezet
 3. heeft rechtgezet
 4. hebben rechtgezet
 5. hebben rechtgezet
 6. hebben rechtgezet
v.v.t.
 1. had rechtgezet
 2. had rechtgezet
 3. had rechtgezet
 4. hadden rechtgezet
 5. hadden rechtgezet
 6. hadden rechtgezet
o.t.t.t.
 1. zal rechtzetten
 2. zult rechtzetten
 3. zal rechtzetten
 4. zullen rechtzetten
 5. zullen rechtzetten
 6. zullen rechtzetten
o.v.t.t.
 1. zou rechtzetten
 2. zou rechtzetten
 3. zou rechtzetten
 4. zouden rechtzetten
 5. zouden rechtzetten
 6. zouden rechtzetten
en verder
 1. is rechtgezet
 2. zijn rechtgezet
diversen
 1. zet recht!
 2. zet recht!
 3. rechtgezet
 4. rechttzettend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für rechtzetten:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ajuster bevestiging; vastmaken
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adapter fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; afstellen; afstemmen; bewerken; bijstellen; erin passen; herschrijven; inpassen; regelen; verstellen
ajuster fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; afstellen; afstemmen; bijstellen; erin passen; fijn bewerken; gelijkschakelen; herstellen; in orde brengen; in orde maken; inpassen; op maat snijden; regelen; toesnijden; verstellen
corriger rechtzetten; rectificeren bijsturen; compenseren; controleren; corrigeren; fatsoeneren; goedmaken; nagaan; nakijken; rechttrekken; verbeteren; vergoeden
dépanner fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren assisteren; bijspringen; bijstaan; helpen; iemand vervangen; ondersteunen; seconderen; weldoen
faire un prix d'ami à quelqu'un fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren een voordeeltje gunnen; matsen
mettre au point fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; afkrijgen; afmaken; afronden; afsluiten; afstellen; afstemmen; afwerken; beëindigen; bijstellen; completeren; een einde maken aan; eindigen; focussen; gelijkschakelen; klaarkrijgen; klaarmaken; ophouden; scherp stellen; scherp zetten; stoppen; verstellen; volbrengen; volmaken; voltooien
pistonner fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren verderhelpen; vooruithelpen
raccommoder fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; afstellen; afstemmen; bijstellen; regelen; verstellen
rapiécer fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; bijstellen; verstellen
reconstituer fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren restaureren; wederopbouwen
rectifier rechtzetten; rectificeren corrigeren; rechttrekken; verbeteren; wijzigen
redresser goedmaken; rechtstrijken; rechtzetten omhoogbrengen; rechtbuigen; rechtmaken; rechtop zetten
remettre en état fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren hernieuwen; herstellen; innoveren; renoveren; restaureren; verbeteren; vernieuwen; wederopbouwen
renouveler fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aflossen; beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; hernieuwen; herstellen; hervatten; herzien; in goede staat brengen; nieuw leven inblazen; opfrissen; opknappen; opnieuw beginnen; remplaceren; renoveren; repareren; verbeteren; verfrissen; verkwikken; verlevendigen; vernieuwen; vervangen; verversen; verwisselen; wederopbouwen
restaurer fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren herstellen; in goede staat brengen; innoveren; opknappen; renoveren; restaureren; terugdraaien; terugkeren; terugzetten; wederopbouwen
régler fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aanpassen; aanzuiveren; afbetalen; afdoen; aflossen; afrekenen; afstellen; afstemmen; behandelen; betalen; bijleggen; bijstellen; effenen; egaliseren; gelijkschakelen; genoegdoen; goedmaken; iets afhandelen; in orde maken; inlossen; instellen; klaren; nabetalen; regelen; ruzie afsluiten; ruzie bijleggen; uitpraten; vereffenen; verrekenen; voldoen
rénover fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren aflossen; beteren; bijwerken; corrigeren; goedmaken; hernieuwen; herstellen; herzien; in goede staat brengen; innoveren; nieuw leven inblazen; opknappen; remplaceren; renoveren; repareren; restaureren; verbeteren; verbouwen; vernieuwen; vertimmeren; vervangen; verwisselen; wederopbouwen
réparer fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtstrijken; rechtzetten; repareren aanpassen; bijspijkeren; bijstellen; boeten; genoegdoen; goedmaken; herstellen; inhalen; opkalefateren; opknappen; oplappen; opvijzelen; repareren; vernieuwen; verstellen
résoudre un malentendu goedmaken; rechtstrijken; rechtzetten
rétablir fiksen; goedmaken; herstellen; maken; rechtzetten; repareren beteren; genezen van ziekte; helen; herstellen; hervinden; in orde brengen; in orde maken; leven beteren; opnieuw instellen; repareren; terugkeren; terugvinden; vernieuwen
se racheter goedmaken; rechtstrijken; rechtzetten

Wiktionary Übersetzungen für rechtzetten:

rechtzetten
verb
 1. met juiste informatie een misverstand corrigeren
rechtzetten
Cross Translation:
FromToVia
rechtzetten rectifier rectify — to correct or amend something
rechtzetten mettre debout stand up — bring something up and set it into a standing position

Verwandte Übersetzungen für rechtzetten