Niederländisch

Detailübersetzungen für redelijk (Niederländisch) ins Französisch

redelijk:


Übersetzung Matrix für redelijk:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- betrekkelijk; tamelijk
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- nogal
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- wel
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
approprié billijk; geschikt; redelijk; schappelijk adequaat; correct; gepast; geschikt; geëigend; goed; juist; keurig; netjes; passend; precies; toepasbaar; toepasselijk; treffend
assez behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk basta; genoeg; nogal wat; tamelijk veel; vrij veel; vrij wat
avec raison billijk; geschikt; redelijk; schappelijk decent; eerbaar; eerlijk; fair; fatsoenlijk; manierlijk; netjes; welvoeglijk
convenable billijk; geschikt; redelijk; schappelijk aangenaam; aanzienlijk; aardig; adequaat; attent; behoorlijke; behulpzaam; beschaafd; betamelijk; decent; deftig; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; elegant; fatsoenlijk; fier; gepast; gepaste; geschikt; geschikte; geëigend; goedaardig; goedhartig; goedschiks; hebbelijk; hulpvaardig; indrukwekkend; juist; keurig; majestueus; manierlijk; naar behoren; netjes; nobel; ordentelijk; parmant; parmantig; passend; passende; plechtig; plechtstatig; plezierig; redelijke; sierlijk; statig; tamelijke; tof; trots; voegzaam; voorkomend; vorstelijk; vriendelijk; welgemanierd; welgevoeglijk; welopgevoed; welvoeglijk; zachtaardig; zedig
convenablement billijk; geschikt; redelijk; schappelijk aanzienlijk; betamelijk; decent; deftig; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; fier; gepast; geschikt; gevoeglijk; geëigend; hebbelijk; indrukwekkend; keurig; majestueus; manierlijk; naar behoren; netjes; nobel; ordentelijk; parmant; parmantig; passend; plechtig; plechtstatig; statig; trots; voegzaam; vorstelijk; welgevoeglijk; welvoeglijk; zedig
passablement behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk
plutôt behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk liever; veeleer
quelque peu behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk beetje; enigermate; enigszins; iets; ietwat
raisonable billijk; geschikt; redelijk; schappelijk
raisonablement billijk; geschikt; redelijk; schappelijk
raisonnable rationeel; redelijk; verstandelijk aannemelijk; bedachtzaam; behoorlijke; betaalbaar; billijk; correct; degelijk; diep; diepzinnig; doordacht; gefundeerd; gegrond; gewettigd; logisch; nadenkend; op goede gronden steunend; pienter; raadzaam; rechtmatig; rechtvaardig; redelijke; solide; steekhoudend; tamelijke; verstandig; weldenkend; wetmatig; wettig; wijs; wijselijk; zinnig
raisonnablement rationeel; redelijk; verstandelijk aannemelijk; bedachtzaam; billijk; correct; degelijk; diep; diepzinnig; doordacht; gefundeerd; gegrond; gewettigd; logisch; nadenkend; op goede gronden steunend; pienter; raadzaam; rechtmatig; rechtvaardig; solide; steekhoudend; verstandig; weldenkend; wetmatig; wettig; wijs; wijselijk; zinnig
rationnel rationeel; redelijk; verstandelijk beredeneerd; koel; koud; nuchter; onaangedaan; onberoerd; onbewogen; zakelijk

Verwandte Wörter für "redelijk":


Synonyms for "redelijk":


Verwandte Definitionen für "redelijk":

  1. behoorlijk, maar niet uitzonderlijk1
    • ik ben redelijk gelukkig1
  2. behoorlijk goed1
    • ik heb een redelijk cijfer voor dat opstel1
  3. met verstand1
    • de mens is een redelijk wezen1

Wiktionary Übersetzungen für redelijk:

redelijk
adjective
  1. didactique|fr Ce que l’on ne conçoit que par l’entendement.

Cross Translation:
FromToVia
redelijk décent decent — fair; good enough; okay
redelijk raisonnable rational — reasonable; not absurd
redelijk approprié; raisonnable; convenable; adéquat angemessen — den Verhältnissen entsprechend, passend
redelijk assez ziemlich — sehr; in großem Maße