Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. referaat:


Niederländisch

Detailübersetzungen für referaat (Niederländisch) ins Französisch

referaat:

referaat [het ~] Nomen

  1. het referaat (verslag; bericht)
    le rapport; le compte rendu; l'exposé; la présentation

Übersetzung Matrix für referaat:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
compte rendu bericht; referaat; verslag
exposé bericht; referaat; verslag betoog; declamatie; denkbeeld; essay; geloofsleer; geschiedenis; gezichtspunt; grondplan; idee; inleiding; interpretatie; introductie; inzicht; leer; leerstelling; leerstuk; leesbeurt; lering; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; plattegrond; proloog; relaas; situatieschets; situatietekening; stadskaart; standpunt; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; verhandeling; versvoordracht; vertelling; vertelsel; visie; voorbericht; voordracht; voorlezing; voorwoord; werkstuk; zienswijze
présentation bericht; referaat; verslag aangeven; aangifte; declaratie; indiening; inzending; melding; presentatie; verklaring
rapport bericht; referaat; verslag aankondigen; aansluiting; akkoord; band; bekendmaken; binding; bond; bondgenootschap; connectie; correlatie; federatie; gebondenheid; geschiedenis; het gebonden zijn; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; liga; link; melden; notulen; ommegang; pact; rapport; relaas; relatie; reportage; samenhang; unie; verband; verbinding; verbond; verdichtsel; verdrag; verhaal; verhaaltje; verhouding; verkering; verslag; vertelling; vertelsel; weergave
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
exposé belicht; beschenen; bijgelicht; geopend; helder geworden; ontsloten; opengelegd; opgehelderd; opgetrokken; toegelicht; uitgelegd; verhelderd; verlicht

Verwandte Wörter für "referaat":

  • referaten