Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. schurkachtig:


Niederländisch

Detailübersetzungen für schurkachtig (Niederländisch) ins Französisch

schurkachtig:

schurkachtig Adjektiv

  1. schurkachtig (gemeen; gluiperig; vals; boosaardig; boefachtig)
    malicieux; infâme; ignoblement; fourbe; félon; malicieusement; ignoble

Übersetzung Matrix für schurkachtig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fourbe gluiperds
malicieux bij de pinken zijn; doortraptheid; gewiekstheid; gladheid; listigheid; sluwheid; snoodheid
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
malicieux boosaardig; slecht
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fourbe boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
félon boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
ignoble boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals banaal; bedriegelijk; donker; dubieus; duister; eerloos; gefingeerd; gemeen; glibberig; grof; infaam; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; min; nagemaakt; obscuur; onecht; onedel; onguur; onwaar; plat; platvloers; ploertig; schunnig; slecht; triviaal; vals; verdacht; vuig; vunzig
ignoblement boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals banaal; bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; grof; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; nagemaakt; onecht; onedel; onwaar; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vals; vunzig
infâme boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals banaal; beledigend; eerloos; gemeen; godgeklaagd; grof; hemeltergend; infaam; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; onedel; plat; platvloers; schunnig; ten hemel schreiend; triviaal; vuig; vunzig; zeer ergerlijk
malicieusement boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals bengelachtig; duivelachtig; duivels; guitig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; kwaadaardig; kwajongensachtig; ondeugend; schalkachtig; schalks; schelmachtig; schelms; snaaks; spotachtig
malicieux boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals arglistig; bengelachtig; boosaardig; doortrapt; duivelachtig; duivels; ernaast; fout; foutief; geraffineerd; geslepen; guitig; hatelijk; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; kwaadaardig; kwajongensachtig; leep; link; listig; malicieus; mis; ondeugend; onjuist; onwaar; schalkachtig; schalks; schelmachtig; schelms; serpentachtig; slinks; sluw; snaaks; spotachtig; stekelig; ten onrechte; verkeerd; verraderlijk; vijandig

Verwandte Wörter für "schurkachtig":