Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. tamelijke:
  2. tamelijk:
  3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für tamelijke (Niederländisch) ins Französisch

tamelijke:


tamelijk:

tamelijk Adjektiv

  1. tamelijk (behoorlijk; nogal; redelijk)
    assez; plutôt; passablement; quelque peu

Übersetzung Matrix für tamelijk:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- betrekkelijk; redelijk
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- nogal
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- wel
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assez behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk basta; genoeg; nogal wat; tamelijk veel; vrij veel; vrij wat
passablement behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk
plutôt behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk liever; veeleer
quelque peu behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk beetje; enigermate; enigszins; iets; ietwat

Verwandte Wörter für "tamelijk":


Synonyms for "tamelijk":


Verwandte Definitionen für "tamelijk":

  1. behoorlijk, maar niet uitzonderlijk1
    • er waren tamelijk veel mensen1

Wiktionary Übersetzungen für tamelijk:

tamelijk
adverb
  1. nogal, in relatief grote mate
tamelijk
Cross Translation:
FromToVia
tamelijk pas mal; assez pretty — somewhat
tamelijk assez quite — to a moderate extent