Niederländisch

Detailübersetzungen für te horen krijgen (Niederländisch) ins Französisch

te horen krijgen:

te horen krijgen Verb

 1. te horen krijgen (vernemen; horen)
  apprendre; entendre; écouter; être informé de; apercevoir; éprouver; octroyer; tolérer; satisfaire à; permettre; être à l'écoute; prêter l'oreille
  • apprendre Verb (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
  • entendre Verb (entends, entend, entendons, entendez, )
  • écouter Verb (écoute, écoutes, écoutons, écoutez, )
  • apercevoir Verb (aperçois, aperçoit, apercevons, apercevez, )
  • éprouver Verb (éprouve, éprouves, éprouvons, éprouvez, )
  • octroyer Verb (octroie, octroies, octroyons, octroyez, )
  • tolérer Verb (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )
  • permettre Verb (permets, permet, permettons, permettez, )

Übersetzung Matrix für te horen krijgen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
écouter aanhoren
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apercevoir horen; te horen krijgen; vernemen aanschouwen; aanvoelen; bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; te zien krijgen; turen; voelen; voorvoelen; waarnemen; zien
apprendre horen; te horen krijgen; vernemen aanleren; aanwennen; achter komen; beschrijven; bijbrengen; doceren; eigen maken; eigenmaken; gewend raken; instuderen; kennis opdoen; leerstof erin stampen; leren; mededelen; meekrijgen; meepikken; onderrichten; onderwijzen; ontdekken; oppikken; opsteken; uiteenzetten; verhalen; vertellen; verwerven; vinden; zeggen
entendre horen; te horen krijgen; vernemen aanhoren; bedoelen; begrijpen; beluisteren; beseffen; doorzien; doorzien hebben; ergens iets mee willen zeggen; geluid waarnemen; grijpen; horen; inzien; klauwen; luisteren; onderkennen; opvatten; pakken; realiseren; toehoren; vangen; vatten; verstrikken
octroyer horen; te horen krijgen; vernemen autoriseren; toekennen; vergunnen; verlenen
permettre horen; te horen krijgen; vernemen autoriseren; dulden; duren; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; in staat stellen; inwilligen; laten; mogelijk maken; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemmen in; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen; veroorloven
prêter l'oreille horen; te horen krijgen; vernemen aanhoren; luisteren; toehoren
satisfaire à horen; te horen krijgen; vernemen gunnen; gunst verlenen; inwilligen; toestaan; vergunnen
tolérer horen; te horen krijgen; vernemen autoriseren; doorleven; doorstaan; dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; velen; verdragen; verduren; vergunnen; verteren
écouter horen; te horen krijgen; vernemen aanhoren; afluisteren; beluisteren; gehoor geven; luisteren; toehoren
éprouver horen; te horen krijgen; vernemen aanvoelen; beleven; beproeven; doormaken; ervaren; ervaren als; experimenteren; gewaarworden; keuren; lijden; ondervinden; onderzoeken; op de proef stellen; proberen; testen; uitproberen; voelen; voorvoelen
être informé de horen; te horen krijgen; vernemen
être à l'écoute horen; te horen krijgen; vernemen aanhoren; beluisteren; luisteren; toehoren

Verwandte Übersetzungen für te horen krijgen