Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für tegenwerken (Niederländisch) ins Französisch

tegenwerken:

tegenwerken Verb (werk tegen, werkt tegen, werkte tegen, werkten tegen, tegengewerkt)

 1. tegenwerken (dwarsbomen; dwarsliggen)
  contrarier; traverser les projets de; arrêter; contrecarrer; gêner; stopper; empêcher; barrer; frustrer; retenir
  • contrarier Verb (contrarie, contraries, contrarions, contrariez, )
  • arrêter Verb (arrête, arrêtes, arrêtons, arrêtez, )
  • contrecarrer Verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
  • gêner Verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • stopper Verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • empêcher Verb (empêchs, empêcht, empêchons, empêchez, )
  • barrer Verb (barre, barres, barrons, barrez, )
  • frustrer Verb (frustre, frustres, frustrons, frustrez, )
  • retenir Verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
 2. tegenwerken (tegengaan; tegenstreven; weerstreven)
  contrecarrer; contrarier; se rebeller; s'opposer à
  • contrecarrer Verb (contrecarre, contrecarres, contrecarrons, contrecarrez, )
  • contrarier Verb (contrarie, contraries, contrarions, contrariez, )
 3. tegenwerken (hinderen; moeilijk maken)
  compliquer; rendre difficile
  • compliquer Verb (complique, compliques, compliquons, compliquez, )

Konjugationen für tegenwerken:

o.t.t.
 1. werk tegen
 2. werkt tegen
 3. werkt tegen
 4. werken tegen
 5. werken tegen
 6. werken tegen
o.v.t.
 1. werkte tegen
 2. werkte tegen
 3. werkte tegen
 4. werkten tegen
 5. werkten tegen
 6. werkten tegen
v.t.t.
 1. heb tegengewerkt
 2. hebt tegengewerkt
 3. heeft tegengewerkt
 4. hebben tegengewerkt
 5. hebben tegengewerkt
 6. hebben tegengewerkt
v.v.t.
 1. had tegengewerkt
 2. had tegengewerkt
 3. had tegengewerkt
 4. hadden tegengewerkt
 5. hadden tegengewerkt
 6. hadden tegengewerkt
o.t.t.t.
 1. zal tegenwerken
 2. zult tegenwerken
 3. zal tegenwerken
 4. zullen tegenwerken
 5. zullen tegenwerken
 6. zullen tegenwerken
o.v.t.t.
 1. zou tegenwerken
 2. zou tegenwerken
 3. zou tegenwerken
 4. zouden tegenwerken
 5. zouden tegenwerken
 6. zouden tegenwerken
en verder
 1. ben tegengewerkt
 2. bent tegengewerkt
 3. is tegengewerkt
 4. zijn tegengewerkt
 5. zijn tegengewerkt
 6. zijn tegengewerkt
diversen
 1. werk tegen!
 2. werkt tegen!
 3. tegengewerkt
 4. tegenwerkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für tegenwerken:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arrêter aborteren; stilhouden; stoppen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arrêter dwarsbomen; dwarsliggen; tegenwerken aanhouden; afhouden; aflaten; afsluiten; afzetten; arresteren; beletten; beslissen; besluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ermee uitscheiden; ervanaf houden; gesprek beëindigen; gevangennemen; halt houden; in hechtenis nemen; inrekenen; opgeven; ophouden; oppakken; remmen; staken; stelpen; stillen; stilstaan; stilzetten; stoppen; stopzetten; tegenhouden; temporiseren; tot staan brengen; tot stilstand brengen; tot stilstand komen; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitscheiden; uitzetten; vatten; vertragen; weerhouden
barrer dwarsbomen; dwarsliggen; tegenwerken afbakenen; afpalen; afsluiten; afzetten; barricaderen; begrenzen; beperken; blokkeren; doorstrepen; indammen; inkapselen; inperken; kruisen; laveren; limiteren; naar einde toewerken; omlijnen; stremmen; tegen de wind in varen; versperren
compliquer hinderen; moeilijk maken; tegenwerken bemoeilijken; compliceren; ingewikkeld maken; lastig maken; moeilijk maken; moeilijker maken; verwikkelen; zwaarder maken
contrarier dwarsbomen; dwarsliggen; tegengaan; tegenstreven; tegenwerken; weerstreven chicaneren; doen mislukken; dwarszitten; een stokje steken voor; kleinzielig gedragen; op zijn hart hebben; verijdelen
contrecarrer dwarsbomen; dwarsliggen; tegengaan; tegenstreven; tegenwerken; weerstreven afhouden; beletten; beperken; een kruis slaan; ervanaf houden; hinderen; indammen; inkapselen; inperken; kruisen; laveren; limiteren; onmogelijk maken; storen; tegen de wind in varen; verhinderen; weerhouden
empêcher dwarsbomen; dwarsliggen; tegenwerken afhouden; afweren; belemmeren; beletten; ervanaf houden; hinderen; obstructie plegen; onmogelijk maken; pareren; storen; verhinderen; voorkomen; voorkómen; weerhouden; weren
frustrer dwarsbomen; dwarsliggen; tegenwerken afvallen; benadelen; duperen; falsificeren; frustreren; kopiëren; laten zakken; nabootsen; namaken; ontgoochelen; tegenvallen; teleurstellen; vervalsen
gêner dwarsbomen; dwarsliggen; tegenwerken belemmeren; beletten; dwarszitten; generen; hinderen; lastigvallen; obstructie plegen; onmogelijk maken; op zijn hart hebben; schamen; storen; teisteren; verhinderen; verstoren; vertoornen
rendre difficile hinderen; moeilijk maken; tegenwerken bemoeilijken; compliceren; ingewikkeld maken; lastig maken; moeilijk maken; moeilijker maken; verzwaren; zwaarder maken
retenir dwarsbomen; dwarsliggen; tegenwerken achterhouden; afhouden; aftrekken; bedaren; bedwingen; beet hebben; beheersen; beletten; bemantelen; beteugelen; blijven staan; charteren; ervanaf houden; geen afstand doen van; gevangen zetten; handhaven; houden; huren; in bedwang houden; in de cel zetten; in mindering brengen; inhouden; interneren; intomen; isoleren; matigen; naar zich toe trekken; niet laten gaan; onderdrukken; onthouden; opnemen; opslaan; opsluiten; reserveren; stand houden; stilhouden; stilstaan; stoppen; terughouden; vasthebben; vasthouden; vastzetten; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; verrekenen; versluieren; verstoppen; voorbehouden; weerhouden; wegstoppen
s'opposer à tegengaan; tegenstreven; tegenwerken; weerstreven beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren; obstructie plegen; opponeren; tegenspreken; tegenwerpen
se rebeller tegengaan; tegenstreven; tegenwerken; weerstreven in opstand komen; muiten; rebelleren; scheepsoproer maken
stopper dwarsbomen; dwarsliggen; tegenwerken afhouden; aflopen; afsluiten; afzetten; beletten; beslissen; besluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ervanaf houden; halt houden; halthouden; ophouden; remmen; stilzetten; stoppen; stopzetten; tegenhouden; tot staan brengen; tot stilstand brengen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan; weerhouden
traverser les projets de dwarsbomen; dwarsliggen; tegenwerken
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
compliquer erbij betrekken; verwikkelen

Wiktionary Übersetzungen für tegenwerken:

tegenwerken
verb
 1. zich tegen iets verzetten
tegenwerken
verb
 1. Empêcher d’agir, d’aboutir
 2. agir contre une loi, une défense, un ordre, etc., ou contre une obligation que l’on contracter.