Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für verdichtsel (Niederländisch) ins Französisch

verdichtsel:

verdichtsel [het ~] Nomen

  1. het verdichtsel (vertelsel; verhaal; geschiedenis; )
    l'histoire; le conte; la fable; le compte-rendu; la fiction; l'exposé; la légende; le rapport; le mythe; la tradition
  2. het verdichtsel (verzinsel; fictie; sprookje; )
    la fable; le conte de fées; la fiction; l'illusion; la fabulation; l'affabulation; l'invention

Übersetzung Matrix für verdichtsel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
affabulation bedenksel; fabel; fictie; leugen; sprookje; verdichting; verdichtsel; verzinsel
compte-rendu geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel beoordeling; bespreking; boekbespreking; kritiek; rapport; recensie; reportage; verhaal; verslag; weergave
conte geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel overlevering; sprookje; sprookjesverhaal; traditie
conte de fées bedenksel; fabel; fictie; leugen; sprookje; verdichting; verdichtsel; verzinsel
exposé geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel bericht; betoog; declamatie; denkbeeld; essay; geloofsleer; gezichtspunt; grondplan; idee; inleiding; interpretatie; introductie; inzicht; leer; leerstelling; leerstuk; leesbeurt; lering; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; plattegrond; proloog; referaat; situatieschets; situatietekening; stadskaart; standpunt; verhandeling; verslag; versvoordracht; visie; voorbericht; voordracht; voorlezing; voorwoord; werkstuk; zienswijze
fable bedenksel; fabel; fictie; geschiedenis; leugen; relaas; sprookje; verdichting; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel; verzinsel sprookje; sprookjesverhaal
fabulation bedenksel; fabel; fictie; leugen; sprookje; verdichting; verdichtsel; verzinsel
fiction bedenksel; fabel; fictie; geschiedenis; leugen; relaas; sprookje; verdichting; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel; verzinsel fantasie; sprookje; sprookjesverhaal; verbeelding
histoire geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel geschiedenis; historie; incident; zaakje
illusion bedenksel; fabel; fictie; leugen; sprookje; verdichting; verdichtsel; verzinsel anamorfose; chimère; drogbeeld; droombeeld; fantasie; fata morgana; gezichtsbedrog; hallucinatie; hersenschim; illusie; luchtspiegeling; schijn; schijnbeeld; verbeelding; voorspiegeling; waan; waanbeeld; waandenkbeeld; waanidee; waanvoorstelling; zinsbedrog; zinsbegoocheling
invention bedenksel; fabel; fictie; leugen; sprookje; verdichting; verdichtsel; verzinsel illusie; ontdekking; uitdenking; uitvinding; vinding; vondst; waan; waanbeeld; waandenkbeeld; waanidee; waanvoorstelling
légende geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel bijschrift; label; legenda; legende; onderschrift; overlevering; randschrift; sage; tekst van bijschrift; titelbalk; traditie
mythe geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel legende; mythe; overlevering; sage; traditie
rapport geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel aankondigen; aansluiting; akkoord; band; bekendmaken; bericht; binding; bond; bondgenootschap; connectie; correlatie; federatie; gebondenheid; het gebonden zijn; liaison; liefdesbetrekking; liefdesrelatie; liga; link; melden; notulen; ommegang; pact; rapport; referaat; relatie; reportage; samenhang; unie; verband; verbinding; verbond; verdrag; verhaal; verhouding; verkering; verslag; weergave
tradition geschiedenis; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel gebruik; gewoonte; overlevering; traditie; usance
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
exposé belicht; beschenen; bijgelicht; geopend; helder geworden; ontsloten; opengelegd; opgehelderd; opgetrokken; toegelicht; uitgelegd; verhelderd; verlicht

Verwandte Wörter für "verdichtsel":

  • verdichtselen, verdichtsels, verdichtseltje