Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. verwezenlijking:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für verwezenlijking (Niederländisch) ins Französisch

verwezenlijking:

verwezenlijking [de ~ (v)] Nomen

  1. de verwezenlijking (verwerkelijking; totstandkoming)
    l'accomplissement; la réalisation; la matérialisation; la concrétisation; l'actualisation

Übersetzung Matrix für verwezenlijking:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accomplissement totstandkoming; verwerkelijking; verwezenlijking arbeidsprestatie; invullen; invulling; prestatie; verrichting; vervulling; volbrenging; voltooiing; werkprestatie
actualisation totstandkoming; verwerkelijking; verwezenlijking
concrétisation totstandkoming; verwerkelijking; verwezenlijking
matérialisation totstandkoming; verwerkelijking; verwezenlijking belichaming; verpersoonlijking; vleeswording
réalisation totstandkoming; verwerkelijking; verwezenlijking aanmaken; benul; besef; bewustzijn; executie; fabricage; fabricatie; fabriceren; invullen; invulling; maken; notie; prestatie; produceren; productie; realisatie; tenuitvoerlegging; uitvoeren; uitvoering; verrichting; vervaardigen; vervaardiging; vervulling; volbrengen; voltrekking

Verwandte Wörter für "verwezenlijking":

  • verwezenlijkingen

Wiktionary Übersetzungen für verwezenlijking:


Cross Translation:
FromToVia
verwezenlijking haut fait achievement — great or heroic deed
verwezenlijking résumé; épitomé epitome — embodiment or encapsulation of
verwezenlijking exploit feat — An accomplishment that's relatively rare or difficult
verwezenlijking réalisation realization — act of making real

Verwandte Übersetzungen für verwezenlijking