Niederländisch

Detailübersetzungen für verzoek (Niederländisch) ins Französisch

verzoek:

verzoek [het ~] Nomen

 1. het verzoek (smeekbede; bede; smeekgebed)
  la prière; la requête; l'imploration; la supplication; l'adjuration
 2. het verzoek (bede; vraag)
  la demande; la requête; le voeu; le souhait; la prière; le désir
 3. het verzoek (voorstel)
  la proposition; la requête; la demande; l'invitation

Übersetzung Matrix für verzoek:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adjuration bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek verloochening
demande bede; verzoek; voorstel; vraag aanvraag; aanzoek; afroep; beding; bepaling; beperking; claim; conditie; criterium; eis; huwelijksaanzoek; kriterium; liefdesverklaring; navraag; petitie; rechtsvordering; rekest; rekwest; verzoekschrift; voorwaarde; vordering; vraag
désir bede; verzoek; vraag begeerte; begeren; drift; geilheid; geneigdheid; genoegen; genot; gezindheid; hang; hevig verlangen; hitsigheid; inclinatie; lust; neiging; opgewondenheid; smachten; verlangen; wellust; wens; wensen; zin; zucht
imploration bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek gesmeek; smeken
invitation verzoek; voorstel bod; invitatie; motie; propositie; uitnodiging; vergaderverzoek; voorstel; voorstel doen
prière bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek; vraag bidden; gebed; gesmeek; kerkgebed; smeken
proposition verzoek; voorstel aanbieding; aanbod; aanname; bod; hypothese; liefdesverklaring; motie; offerte; poneren; projectvoorstel; propositie; stellen; stelling; suggestie; these; thesis; veronderstelling; voorstel; voorstel doen; zinsnede
requête bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek; voorstel; vraag aanvraag; bezwaarschrift; bod; claim; eis; interpellatie; motie; petitie; propositie; query; rekest; rekwest; verzoekschrift; voorstel; voorstel doen; vordering; vraag
souhait bede; verzoek; vraag begeerte; begeren; hevig verlangen; lust; smachten; verlangen; wens; wensen; zucht
supplication bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek
voeu bede; verzoek; vraag

Verwandte Definitionen für "verzoek":

 1. vraag of iemand iets voor je wil doen1
  • zijn verzoek om een gesprek werd geweigerd1

Wiktionary Übersetzungen für verzoek:

verzoek
noun
 1. vraag om iets te doen of te laten
verzoek
noun
 1. action de demander

Cross Translation:
FromToVia
verzoek demande pressante; invitation; ordre; injonction Aufforderung — Dringende Bitte, etwas zu tun
verzoek question query — question or inquiry
verzoek requête query — computing: set of instructions passed to a database
verzoek requête request — act of requesting
verzoek requête request — formal message requesting something

verzoek form of verzoeken:

verzoeken Verb (verzoek, verzoekt, verzocht, verzochten, verzocht)

 1. verzoeken (aanzoeken; vragen; aanvragen; uitnodigen)
  demander; prier; requérir; solliciter; exiger; supplier
  • demander Verb (demande, demandes, demandons, demandez, )
  • prier Verb (prie, pries, prions, priez, )
  • requérir Verb (requiers, requiert, requérons, requérez, )
  • solliciter Verb (sollicite, sollicites, sollicitons, sollicitez, )
  • exiger Verb (exige, exiges, exigeons, exigez, )
  • supplier Verb (supplie, supplies, supplions, suppliez, )
 2. verzoeken (smeken; bidden; vragen)
  prier; supplier; implorer; adjurer; conjurer
  • prier Verb (prie, pries, prions, priez, )
  • supplier Verb (supplie, supplies, supplions, suppliez, )
  • implorer Verb (implore, implores, implorons, implorez, )
  • adjurer Verb
  • conjurer Verb (conjure, conjures, conjurons, conjurez, )
 3. verzoeken (rekwestreren; vragen; aanvragen)
  demander; présenter une requête; prier; solliciter; adresser une pétition
  • demander Verb (demande, demandes, demandons, demandez, )
  • prier Verb (prie, pries, prions, priez, )
  • solliciter Verb (sollicite, sollicites, sollicitons, sollicitez, )
 4. verzoeken (opvragen; aanvragen; vragen)
  demander; revendiquer; réclamer
  • demander Verb (demande, demandes, demandons, demandez, )
  • revendiquer Verb (revendique, revendiques, revendiquons, revendiquez, )
  • réclamer Verb (réclame, réclames, réclamons, réclamez, )

Konjugationen für verzoeken:

o.t.t.
 1. verzoek
 2. verzoekt
 3. verzoekt
 4. verzoeken
 5. verzoeken
 6. verzoeken
o.v.t.
 1. verzocht
 2. verzocht
 3. verzocht
 4. verzochten
 5. verzochten
 6. verzochten
v.t.t.
 1. heb verzocht
 2. hebt verzocht
 3. heeft verzocht
 4. hebben verzocht
 5. hebben verzocht
 6. hebben verzocht
v.v.t.
 1. had verzocht
 2. had verzocht
 3. had verzocht
 4. hadden verzocht
 5. hadden verzocht
 6. hadden verzocht
o.t.t.t.
 1. zal verzoeken
 2. zult verzoeken
 3. zal verzoeken
 4. zullen verzoeken
 5. zullen verzoeken
 6. zullen verzoeken
o.v.t.t.
 1. zou verzoeken
 2. zou verzoeken
 3. zou verzoeken
 4. zouden verzoeken
 5. zouden verzoeken
 6. zouden verzoeken
diversen
 1. verzoek!
 2. verzoekt!
 3. verzocht
 4. verzoekend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

verzoeken [de ~] Nomen, Plural

 1. de verzoeken (vragen)
  la requêtes; la demandes

Übersetzung Matrix für verzoeken:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
demander aanspraak maken op; aanvragen; claim; opgeven
demandes verzoeken; vragen
requêtes verzoeken; vragen
réclamer aanspraak maken op; claim
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adjurer bidden; smeken; verzoeken; vragen
adresser une pétition aanvragen; rekwestreren; verzoeken; vragen
conjurer bidden; smeken; verzoeken; vragen samenspannen; samenzweren
demander aanvragen; aanzoeken; opvragen; rekwestreren; uitnodigen; verzoeken; vragen aanspraak maken op; bevragen; bidden; eisen; in gebed zijn; navragen; opeisen; opvorderen; rekwireren; soebatten; vereisen; vergen; verlangen; vorderen; vraag stellen; vragen
exiger aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanspraak maken op; aanspraak op maken; eisen; inmanen; invorderen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vereisen; vergen; verlangen; vorderen
implorer bidden; smeken; verzoeken; vragen bidden; in gebed zijn; soebatten
prier aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen bevragen; bidden; in gebed zijn; soebatten
présenter une requête aanvragen; rekwestreren; verzoeken; vragen
requérir aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen aanspraak maken op; aanspraak op maken; eisen; opeisen; opvorderen; rekwireren; rekwisiteren; vereisen; vergen; verlangen; vorderen
revendiquer aanvragen; opvragen; verzoeken; vragen aanspraak maken op; aanspraak op maken; eisen; opeisen; opvorderen; rekwireren; terugeisen; terugvorderen; vereisen; vergen; verlangen; vorderen
réclamer aanvragen; opvragen; verzoeken; vragen aanspraak maken op; aanspraak op maken; een klacht indienen; eisen; klagen; misnoegen uiten; opeisen; opvorderen; over iets mopperen; reclameren; rekwireren; terugeisen; terugvorderen; vereisen; vergen; verlangen; vorderen; zijn beklag indienen
solliciter aanvragen; aanzoeken; rekwestreren; uitnodigen; verzoeken; vragen aandringen; beroep doen op; bevragen; solliciteren
supplier aanvragen; aanzoeken; bidden; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen bidden; in gebed zijn; soebatten
- vragen

Synonyms for "verzoeken":


Antonyme für "verzoeken":


Verwandte Definitionen für "verzoeken":

 1. zeggen dat je iets wilt hebben of een antwoord wilt krijgen1
  • hij verzocht om stilte1

Wiktionary Übersetzungen für verzoeken:

verzoeken
verb
 1. aan iemand vragen iets al dan niet te doen
verzoeken
verb
 1. Indiquer à quelqu’un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen ce qu’on désire obtenir de lui.
 2. adorer la divinité en lui demander une grâce, en la remercier d’une grâce.
 3. essayer, éprouver, mettre en usage quelque moyen pour faire réussir quelque chose.

Cross Translation:
FromToVia
verzoeken requérir; demander; proposer beantragen — einen Antrag auf etwas, jemanden stellen
verzoeken demander; prier request — to ask somebody to do something

Verwandte Übersetzungen für verzoek