Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. voltooiing:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für voltooiing (Niederländisch) ins Französisch

voltooiing:

voltooiing [de ~ (v)] Nomen

  1. de voltooiing (completering)
    le complément; l'achèvement; le supplément; la suppléance; l'achèvement de la construction; l'addition
  2. de voltooiing (volbrenging)
    l'achèvement; l'accomplissement

Übersetzung Matrix für voltooiing:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accomplissement volbrenging; voltooiing arbeidsprestatie; invullen; invulling; prestatie; totstandkoming; verrichting; vervulling; verwerkelijking; verwezenlijking; werkprestatie
achèvement completering; volbrenging; voltooiing afbouwen; afhaken; afkrijgen; afmaken; afschrijven; afwerken; beëindiging; conclusie; einde; eindigen; kappen; ophouden; slot; slotbeschouwing; sluiting; staken; uitscheiden
achèvement de la construction completering; voltooiing afbouwen
addition completering; voltooiing aaneenschakeling; aanhangsel; aantekening; aanvulling; addendum; appendix; bijmenging; bijtelling; bijvoegen; bijvoeging; bijvoegsel; factuur; nota; notitie; optelling; optelsom; rekening; samentelling; samentrekking; samenvoeging; som; supplement; suppletie; tel; tellen; toevoegen; toevoeging; toevoegsel; uitbreiding; vulling; vulsel; vulstof
complément completering; voltooiing aanhangsel; aanvulling; addendum; appendix; bepaling; bijvoegsel; bijwoordelijke bepaling; invoegtoepassing; supplement; suppletie; toevoeging; toevoegsel; woordgroep
suppléance completering; voltooiing aanvulling; expansie; groei; plaatsvervanging; supplement; suppletie; toename; uitbreiding; uitzetting; vergroting
supplément completering; voltooiing aanhangsel; aanvulling; addendum; additie; agio; appendix; bijbetaling; bijlage; bijmenging; bijvoeging; bijvoegsel; bonus; exces; extraatje; meezending; overschot; premie; rest; supplement; suppletie; surplus; tantième; teveel; toegift; toelichting; toeslag; toevoeging; toevoegsel; verzekeringspremie; winstaandeel; winstdeling; winstuitkering

Verwandte Wörter für "voltooiing":


Wiktionary Übersetzungen für voltooiing:


Cross Translation:
FromToVia
voltooiing accomplissement accomplishment — the act of accomplishing
voltooiing achèvement completion — making complete; conclusion
voltooiing réalisation realization — act of making real