Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. vulgair:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für vulgair (Niederländisch) ins Französisch

vulgair:

vulgair Adjektiv

  1. vulgair (grof; ordinair; platvloers; plat)

Übersetzung Matrix für vulgair:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
banal grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair alledaagse; banaal; courant; futiel; gangbaar; gebruikelijk; gering; gewoon; grof; hol; inhoudsloos; laag-bij-de-grond; leeg; lomp; luttel; miniem; minimaal; minste; nietsbetekenend; nietszeggend; onbeduidend; onbelangrijk; onbenullig; onbetekenend; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig; weinig; weinigzeggend
commun grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair algemeen; alledaags; bij elkaar; bijeen; communaal; courant; een groep toebehorend; eenvoudig; gangbaar; gebruikelijk; gedeeld; gemeen; gemeenschappelijk; gewoon; gezamenlijk; meegevoeld; meer personen betreffend; met z'n beiden; met zijn allen; niets bijzonders; normaal; ordinair; samen; tezamen
d'une façon vulgaire grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair
grossier grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; amoreel; banaal; boers; bokkig; bot; dorps; grof; hufterig; immoreel; indiscreet; laag-bij-de-grond; lomp; obsceen; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; onbetamelijk; onelegant; onfatsoenlijk; ongegeneerd; ongehoord; ongelikt; ongemanierd; ongepast; onhebbelijk; onhoffelijk; onkies; onopgevoed; onvertogen; onvriendelijk; onwelvoegelijk; onzedelijk; onzedig; plat; platvloers; plomp; respectloos; schofterig; schuin; schunnig; triviaal; verkeerd; vies; vlegelachtig; volks; vunzig; zedeloos
ordinaire grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair alledaags; alledaagse; bedriegelijk; bescheiden; doodgewoon; eenvoudig; gangbaar; gebruikelijk; gefingeerd; gemakkelijk; gemeen; gewoon; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; licht; makkelijk; nagemaakt; natuurlijk; nederig; niet moeilijk; niet voornaam; niets bijzonders; normaal; onecht; onedel; ongecompliceerd; ongekunsteld; onwaar; ordinair; simpel; vals; van eenvoudige komaf
populacier grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair
populaire grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair begeerd; bemind; dierbaar; geliefd; getapt; gevierd; gewild; geziene; gezocht; in de mode; lief; plat; populair; toegenegen; veelgevraagd; volks; welkome
trivial grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair banaal; futiel; grof; laag-bij-de-grond; lomp; nietsbetekenend; nietszeggend; onbeduidend; onbelangrijk; onbenullig; onbetekenend; plat; platvloers; schofterig; schunnig; triviaal; vunzig; weinigzeggend
vulgaire grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair banaal; bedriegelijk; bot; gefingeerd; grof; laag-bij-de-grond; lomp; nagemaakt; onbehouwen; onbeschaafd; onecht; ongelikt; onopgevoed; onwaar; plat; platvloers; schofterig; schunnig; triviaal; vals; volks; vunzig
vulgairement grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; plat; vals; volks

Verwandte Wörter für "vulgair":

  • vulgaire

Wiktionary Übersetzungen für vulgair:

vulgair
adjective
  1. ordinair en plat.
vulgair
adjective
  1. désuet|fr Qui concerne le peuple, le quidam, le personnage quelconque.

Cross Translation:
FromToVia
vulgair vulgaire crude — lacking tact or taste
vulgair cochon dirty — morally unclean, obscene or indecent
vulgair ordinaire rascal — part of the common rabble
vulgair grossier; vulgaire; grivois; paillard ribald — coarse, lewd, vulgar
vulgair vulgaire; obscène vulgar — obscene
vulgair vulgaire vulgär — die kulturellen, sittlichen Konventionen der Gesellschaft verletzend