Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. waardebon:


Niederländisch

Detailübersetzungen für waardebon (Niederländisch) ins Französisch

waardebon:

waardebon [de ~ (m)] Nomen

  1. de waardebon (tegoedbon)
    le bon-matières; le bon

Übersetzung Matrix für waardebon:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bon tegoedbon; waardebon bon; coupon
bon-matières tegoedbon; waardebon
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bon aangenaam; aanlokkelijk; aardig; adequaat; akkoord; attent; behulpzaam; bekwaam; braaf; capabel; competent; eerlijk; gepast; geschikt; goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; heerlijk; hemels; hulpvaardig; in orde; juist; kostelijk; lekker; mee eens; mild; overheerlijk; passend; plezierig; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reuzelekker; smakelijk; tof; verlokkend; verrukkelijk; voorkomend; vriendelijk; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig; zalig

Verwandte Wörter für "waardebon":

  • waardebonnen, waardebons