Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. zich voordoen:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für zich voordoen (Niederländisch) ins Französisch

zich voordoen:

zich voordoen Verb

 1. zich voordoen (gebeuren; voorkomen; plaats hebben)
 2. zich voordoen (in aantocht zijn; zich aandienen)
  annoncer; arriver; approcher
  • annoncer Verb (annonce, annonces, annonçons, annoncez, )
  • arriver Verb (arrive, arrives, arrivons, arrivez, )
  • approcher Verb (approche, approches, approchons, approchez, )

Übersetzung Matrix für zich voordoen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arriver plaatsvinden
se passer plaatsvinden
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
advenir gebeuren; plaats hebben; voorkomen; zich voordoen gebeuren; geschieden; plaats hebben; plaats vinden
annoncer in aantocht zijn; zich aandienen; zich voordoen aandienen; aankondigen; adverteren; afkondigen; aflezen; afroepen; annonceren; bekend maken; bekendmaken; berichten; decreteren; iets aankondigen; iets melden; informeren; inlichten; meedelen; melden; mening kenbaar maken; namen afroepen; nieuwsberichten omroepen; omroepen; op de hoogte brengen; openbaar maken; openbaren; oplezen; ordonneren; per advertentie aanbieden; per advertentie aankondigen; publiceren; rapporteren; tippen; uitbazuinen; uitbrengen; van iets in kennis stellen; verkondigen; verordenen; verordineren; verslag uitbrengen; verwittigen; waarschuwen
approcher in aantocht zijn; zich aandienen; zich voordoen aanstaande zijn; benaderen; dichtbijkomen; inschuiven; naar elkaar toe schuiven; naderen; ophanden zijn; tegemoetkomen; toenaderen
arriver in aantocht zijn; zich aandienen; zich voordoen aankomen; aflopen; arriveren; bedingen; bekruipen; belanden; bewerkstelligen; eindigen; finishen; fixen; gebeuren; geraken; geschieden; het gevoel krijgen; klaarspelen; lappen; opdagen; opduiken; opkomen; overkomen; overmannen; overmeesteren; overwaaien; overweldigen; passeren; plaats hebben; plaats vinden; plaatsvinden; snel komen; terechtkomen; vergaan; verlopen; verschijnen; verstrijken; vervallen; verzeilen; voor elkaar krijgen; voorbijgaan; voorbijtrekken; voordoen; voorvallen; zich meester maken van
se passer gebeuren; plaats hebben; voorkomen; zich voordoen aflopen; gebeuren; geschieden; passeren; plaats hebben; plaats vinden; plaatshebben; plaatsvinden; toegaan; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan; voordoen; voorvallen
se présenter gebeuren; plaats hebben; voorkomen; zich voordoen ontdekt worden; uitkomen; uitkomen van geheim; zich aanmelden; zich melden; zich opgeven

Wiktionary Übersetzungen für zich voordoen:

zich voordoen
Cross Translation:
FromToVia
zich voordoen émergent emerging — becoming prominent; newly formed; emergent; rising

Verwandte Übersetzungen für zich voordoen