Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. zoals:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für zoals (Niederländisch) ins Französisch

zoals:

zoals Adjektiv

  1. zoals (naar)
    comme; ainsi que

Übersetzung Matrix für zoals:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ainsi que naar; zoals als ook; alsmede; alsook; analoog; benevens; eender; eenvormig; evenals; eveneens; evenzeer; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; mede; net zo; omdat; ook; soortgelijk; tevens; vandaar dat; zodoende
comme naar; zoals aangezien; analoog; daar; doordat; eender; eenvormig; evenzo; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; hetzelfde; identiek; in overeenstemming met; net als; net zo; omdat; soortgelijk; vermits; zowel als

Verwandte Definitionen für "zoals":

  1. geeft een vergelijking aan1
    • hij doet het zoals zijn vader het altijd deed1

Wiktionary Übersetzungen für zoals:

zoals
conjunction
  1. in die mate als
  2. bijvoorbeeld

Cross Translation:
FromToVia
zoals comme like — such as
zoals pareil like — similar
zoals comme like — somewhat similar to

Verwandte Übersetzungen für zoals