Niederländisch

Detailübersetzungen für eisen (Niederländisch) ins Französisch

eisen:

eisen Verb (eis, eist, eiste, eisten, geëist)

 1. eisen (opeisen; aanspraak maken op; vorderen; rekwireren; opvorderen)
  exiger; demander; réclamer; revendiquer; requérir
  • exiger Verb (exige, exiges, exigeons, exigez, )
  • demander Verb (demande, demandes, demandons, demandez, )
  • réclamer Verb (réclame, réclames, réclamons, réclamez, )
  • revendiquer Verb (revendique, revendiques, revendiquons, revendiquez, )
  • requérir Verb (requiers, requiert, requérons, requérez, )
 2. eisen (inmanen; vorderen; invorderen)
  exiger; récupérer; percevoir; encaisser; recouvrer
  • exiger Verb (exige, exiges, exigeons, exigez, )
  • récupérer Verb (récupère, récupères, récupérons, récupérez, )
  • percevoir Verb (perçois, perçoit, percevons, percevez, )
  • encaisser Verb (encaisse, encaisses, encaissons, encaissez, )
  • recouvrer Verb (recouvre, recouvres, recouvrons, recouvrez, )
 3. eisen (reclameren)
  réclamer; faire une réclamation; se plaindre
  • réclamer Verb (réclame, réclames, réclamons, réclamez, )

Konjugationen für eisen:

o.t.t.
 1. eis
 2. eist
 3. eist
 4. eisen
 5. eisen
 6. eisen
o.v.t.
 1. eiste
 2. eiste
 3. eiste
 4. eisten
 5. eisten
 6. eisten
v.t.t.
 1. heb geëist
 2. hebt geëist
 3. heeft geëist
 4. hebben geëist
 5. hebben geëist
 6. hebben geëist
v.v.t.
 1. had geëist
 2. had geëist
 3. had geëist
 4. hadden geëist
 5. hadden geëist
 6. hadden geëist
o.t.t.t.
 1. zal eisen
 2. zult eisen
 3. zal eisen
 4. zullen eisen
 5. zullen eisen
 6. zullen eisen
o.v.t.t.
 1. zou eisen
 2. zou eisen
 3. zou eisen
 4. zouden eisen
 5. zouden eisen
 6. zouden eisen
en verder
 1. is geëist
 2. zijn geëist
diversen
 1. eis!
 2. eist!
 3. geëist
 4. eisend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für eisen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
demander aanspraak maken op; aanvragen; claim; opgeven
réclamer aanspraak maken op; claim
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
demander aanspraak maken op; eisen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vereisen; vergen; verlangen; vorderen aanvragen; aanzoeken; bevragen; bidden; in gebed zijn; navragen; opvragen; rekwestreren; soebatten; uitnodigen; verzoeken; vraag stellen; vragen
encaisser eisen; inmanen; invorderen; vorderen casseren; geld in ontvangst nemen; incasseren; innen
exiger aanspraak maken op; eisen; inmanen; invorderen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vereisen; vergen; verlangen; vorderen aanspraak op maken; aanvragen; aanzoeken; uitnodigen; verzoeken; vragen
faire une réclamation eisen; reclameren
percevoir eisen; inmanen; invorderen; vorderen aanschouwen; bekijken; bemerken; beseffen; bespeuren; doorzien; gadeslaan; geld in ontvangst nemen; gewaarworden; horen; iets voelen; incasseren; innen; inzien; kijken; merken; observeren; onderkennen; onderscheiden; ontwaren; opmerken; realiseren; signaleren; staren; te zien krijgen; turen; verkrijgen; verwerven; voelen; waarnemen; zien
recouvrer eisen; inmanen; invorderen; vorderen herkrijgen; terugkrijgen; weerkrijgen
requérir aanspraak maken op; eisen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vereisen; vergen; verlangen; vorderen aanspraak op maken; aanvragen; aanzoeken; rekwisiteren; uitnodigen; verzoeken; vragen
revendiquer aanspraak maken op; eisen; opeisen; opvorderen; rekwireren; vereisen; vergen; verlangen; vorderen aanspraak op maken; aanvragen; opvragen; terugeisen; terugvorderen; verzoeken; vragen
réclamer aanspraak maken op; eisen; opeisen; opvorderen; reclameren; rekwireren; vereisen; vergen; verlangen; vorderen aanspraak op maken; aanvragen; een klacht indienen; klagen; misnoegen uiten; opvragen; over iets mopperen; terugeisen; terugvorderen; verzoeken; vragen; zijn beklag indienen
récupérer eisen; inmanen; invorderen; vorderen bekomen; herkrijgen; herstellen; hervinden; inhalen; inlopen; ophalen; terugkrijgen; terugvinden; weerkrijgen; zich hervinden
se plaindre eisen; reclameren bezwaar aantekenen; bezwaar maken; bezwaren; brommen; jammeren; jeremiëren; kankeren; klagen; mopperen; morren; over iets mopperen; pruttelen; weeklagen; zeuren; zich beklagen
- verlangen
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
récupérer ophalen

Verwandte Wörter für "eisen":


Synonyms for "eisen":


Verwandte Definitionen für "eisen":

 1. beslist willen hebben dat het gebeurt1
  • ik eis dat je je jas opruimt1

Wiktionary Übersetzungen für eisen:

eisen
verb
 1. zeer dringend vragen, vaak met een sanctie op het niet beantwoorden ervan
eisen
verb
 1. Indiquer à quelqu’un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen ce qu’on désire obtenir de lui.
 2. demander quelque chose en vertu d’un droit légitime ou prétendre tel.

Cross Translation:
FromToVia
eisen exiger demand — to request forcefully
eisen requérir; demander; proposer beantragen — einen Antrag auf etwas, jemanden stellen
eisen exiger; demander fordern — etwas (von jemandem) verlangen

eisen form of eis:

eis [de ~ (m)] Nomen

 1. de eis (vraag; vordering)
  la revendication; l'exigence; la demande; la réquisition; la réclamation
 2. de eis (vordering; claim)
  la revendication; l'exigence; le claim; la demande; la réclamation; la réquisition; la créance; la requête; la pétition; la procédure judiciaire; l'action
 3. de eis (voorwaarde; conditie; vereiste)
  la condition; la réquisition; la condition nécessaire; la stipulation; l'exigence
 4. de eis (rechtsvordering)
  la demande; la réclamation; l'exigence; la réquisition; la procédure judiciaire; l'action juridique
 5. de eis (voorwaarde; conditie; criterium; )
  le critère; la condition; la stipulation; l'exigence; la demande

Übersetzung Matrix für eis:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
action claim; eis; vordering aandeel; aanstellerij; actie; ageren; aktie; basisbestanddeel; bestanddeel; component; daad; deel; element; fractie; handelen; handeling; ingrediënt; inwerking; onderdeel; protestbijeenkomst; publieke betoging; stuk; taak; toneel
action juridique eis; rechtsvordering
claim claim; eis; vordering
condition beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; vereiste; voorwaarde artikel; beding; clausule; conditie; gesteldheid; land; must; natie; positie; restrictie; rijk; staat; toestand; vereiste; voorbehoud; voorwaarde; zinsnede
condition nécessaire conditie; eis; vereiste; voorwaarde must; vereiste
critère beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde maatstaf; norm; standaard; toetssteen
créance claim; eis; vordering schuldvordering; vordering
demande beding; bepaling; beperking; claim; conditie; criterium; eis; kriterium; rechtsvordering; voorwaarde; vordering; vraag aanvraag; aanzoek; afroep; bede; huwelijksaanzoek; liefdesverklaring; navraag; petitie; rekest; rekwest; verzoek; verzoekschrift; voorstel; vraag
exigence beding; bepaling; beperking; claim; conditie; criterium; eis; kriterium; rechtsvordering; vereiste; voorwaarde; vordering; vraag must; veeleisendheid; vereiste
procédure judiciaire claim; eis; rechtsvordering; vordering rechtsgang; rechtsvordering
pétition claim; eis; vordering aanvraag; bezwaarschrift; petitie; rekest; rekwest; verzoekschrift
requête claim; eis; vordering aanvraag; bede; bezwaarschrift; bod; interpellatie; motie; petitie; propositie; query; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift; voorstel; voorstel doen; vraag
revendication claim; eis; vordering; vraag claim; opvorderen; vordering
réclamation claim; eis; rechtsvordering; vordering; vraag aanklacht; aanvraag; bedenking; beschuldiging; bezwaar; grief; het klagen; klacht; maanbrief; opvorderen; opvragen; opvraging; petitie; rekest; rekwest; tenlastelegging; terugvordering; verzet; verzetsbeweging; verzoekschrift; vordering
réquisition claim; conditie; eis; rechtsvordering; vereiste; voorwaarde; vordering; vraag aanvraag; must; petitie; rekest; rekwest; rekwisitie; vereiste; verzoekschrift
stipulation beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; vereiste; voorwaarde artikel; beding; clausule; must; vereiste; voorwaarde; zinsnede
- voorwaarde

Verwandte Wörter für "eis":


Synonyms for "eis":


Verwandte Definitionen für "eis":

 1. wat je beslist wilt dat er gebeurt1
  • het is een eis voor het examen dat je dit papier inlevert1

Wiktionary Übersetzungen für eis:

eis
noun
 1. een dwingende vraag
eis
noun
 1. caractère ou prétention de celui qui exiger, qui se montre exigeant.

Cross Translation:
FromToVia
eis revendication Anspruch — berechtigte Forderung an etwas oder jemanden: Forderung, Erwartung