Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. prijsverlaging:


Niederländisch

Detailübersetzungen für prijsverlaging (Niederländisch) ins Französisch

prijsverlaging:

prijsverlaging [de ~ (v)] Nomen

  1. de prijsverlaging (prijsdaling; deflatie; baisse)
    la réduction; la baisse des prix; la déduction
  2. de prijsverlaging (korting; reductie)
    la réduction; le rabais; la remise
  3. de prijsverlaging (deflatie; prijsdaling)

Übersetzung Matrix für prijsverlaging:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
baisse des prix baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging prijsdaling
diminution deflatie; prijsdaling; prijsverlaging achteruitgang; afname; afname voorraad; afnames; afwaarderingscorrectie; beknotting; daling; inkrimping; inperking; kleiner maken; korten; korting; krimpen; minder worden; minderen; ontering; prijsvermindering; reduceren; reductie; salarisvermindering; teruggang; terugloop; val; verkleining; verlaging; vermindering; verval; vervallingen
déduction baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging afleiden; aftrek; aftrekking; deduceren; deductie; het aftrekken; substractie; van elkaar aftrekken; vermindering
rabais korting; prijsverlaging; reductie afslag; aftrek; aftrekking; deductie; rabat; vermindering
remise korting; prijsverlaging; reductie aanbieding; afgifte; aflevering; afstaan; aftrek; aftrekking; barak; berghok; berging; bergplaats; bergruimte; bezorging; bouwkeet; deductie; depot; geleverde; hangaar; hok; hokje; hut; hutje; indiening; inlevering; keet; koetshuis; leverantie; levering; loods; opslagplaats; opslagruimte; overdracht; overhandiging; overlegging; pakhuis; presentatie; provisiekast; schuur; uitdeling; uitgaaf; uitgifte; uitlevering; uitreiking; vermindering; verstrekking; voorraadschuur; warenhuis; zending
réduction baisse; deflatie; korting; prijsdaling; prijsverlaging; reductie achteruitgang; aftrek; aftrekking; beknotting; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; deductie; herleidbaarheid; herleiding; inkorting; inkrimping; inname; inperking; kleiner maken; kostenbesparing; ontering; reduceren; reductie; salarisvermindering; simplificatie; vereenvoudiging; verkleining; verkorting; verkrappen; verlaging; vermindering; verval
réduction de prix deflatie; prijsdaling; prijsverlaging
réduction des prix deflatie; prijsdaling; prijsverlaging
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
remise korting

Verwandte Wörter für "prijsverlaging":

  • prijsverlagingen