Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. vooraan:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für vooraan (Niederländisch) ins Französisch

vooraan:

vooraan adv

  1. vooraan (voorop; leidend; voorin)
  2. vooraan
    en tête

Übersetzung Matrix für vooraan:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
devant frontaanzicht; gevel; pui; voorgevel; voorzijde
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
en avant voorop
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
au commencement leidend; vooraan; voorin; voorop daarvoor; ervoor; voor
d'abord leidend; vooraan; voorin; voorop aanstaande; aanvankelijk; aanvoerend; aleer; alvoor; alvorens; dominant; eer; eerst; eerste; eerstvolgend; gezaghebbend; leidend; maatgevend; ten eerste; toonaangevend; voor; vooraanstaande; voordat; vooreerst
devant leidend; vooraan; voorin; voorop daarvoor; ervoor; voor
en avant leidend; vooraan; voorin; voorop aanvoerend; daarvoor; dominant; eerste; ervoor; gezaghebbend; leidend; maatgevend; toonaangevend; voor; vooraanstaande; voorover; vooruit; voorwaarts
en premier leidend; vooraan; voorin; voorop aanstaande; eerstvolgend
en premier lieu leidend; vooraan; voorin; voorop aanvoerend; behalve dat; bovenal; bovendien; daarbij; daarenboven; daarvoor; dominant; eerste; ervoor; gezaghebbend; leidend; maatgevend; op de eerste plaats; ten eerste; toonaangevend; voor; vooraanstaande; vooral; vooreerst
en tête leidend; vooraan; voorin; voorop aan het hoofd; aanvoerend; daarvoor; dominant; eerste; ervoor; gezaghebbend; leidend; maatgevend; toonaangevend; voor; vooraanstaande
sur le devant leidend; vooraan; voorin; voorop aanvoerend; daarvoor; dominant; eerste; ervoor; gezaghebbend; leidend; maatgevend; toonaangevend; voor; vooraanstaande
à l'avant leidend; vooraan; voorin; voorop aanvoerend; daarvoor; dominant; eerste; ervoor; gezaghebbend; leidend; maatgevend; toonaangevend; voor; vooraanstaande
à l'entrée leidend; vooraan; voorin; voorop daarvoor; ervoor; voor

Wiktionary Übersetzungen für vooraan:

vooraan
adverb
  1. van voren
vooraan

Verwandte Übersetzungen für vooraan