Niederländisch

Detailübersetzungen für voorstellen (Niederländisch) ins Französisch

voorstellen:

voorstellen Verb (stel voor, stelt voor, stelde voor, stelden voor, voorgesteld)

 1. voorstellen (voorslaan)
  proposer
  • proposer Verb (propose, proposes, proposons, proposez, )
 2. voorstellen (kennis laten maken; introduceren)
  introduire; envoyer; commencer à; lancer; amorcer; donner le signal du départ pour; activer
  • introduire Verb (introduis, introduit, introduisons, introduisez, )
  • envoyer Verb (envoie, envoies, envoyons, envoyez, )
  • lancer Verb (lance, lances, lançons, lancez, )
  • amorcer Verb (amorce, amorces, amorçons, amorcez, )
  • activer Verb (active, actives, activons, activez, )

Konjugationen für voorstellen:

o.t.t.
 1. stel voor
 2. stelt voor
 3. stelt voor
 4. stellen voor
 5. stellen voor
 6. stellen voor
o.v.t.
 1. stelde voor
 2. stelde voor
 3. stelde voor
 4. stelden voor
 5. stelden voor
 6. stelden voor
v.t.t.
 1. heb voorgesteld
 2. hebt voorgesteld
 3. heeft voorgesteld
 4. hebben voorgesteld
 5. hebben voorgesteld
 6. hebben voorgesteld
v.v.t.
 1. had voorgesteld
 2. had voorgesteld
 3. had voorgesteld
 4. hadden voorgesteld
 5. hadden voorgesteld
 6. hadden voorgesteld
o.t.t.t.
 1. zal voorstellen
 2. zult voorstellen
 3. zal voorstellen
 4. zullen voorstellen
 5. zullen voorstellen
 6. zullen voorstellen
o.v.t.t.
 1. zou voorstellen
 2. zou voorstellen
 3. zou voorstellen
 4. zouden voorstellen
 5. zouden voorstellen
 6. zouden voorstellen
diversen
 1. stel voor!
 2. stelt voor!
 3. voorgesteld
 4. voorstellend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

voorstellen [de ~] Nomen, Plural

 1. de voorstellen (proposities)
  les propositions

Übersetzung Matrix für voorstellen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
lancer omhoog werpen; opwerpen
propositions proposities; voorstellen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
activer introduceren; kennis laten maken; voorstellen aanblazen; aanjagen; aanmoedigen; aansporen; aanstoken; aanvangen; aanvuren; aanwakkeren; aanzetten; aanzetten tot; accelereren; activeren; animeren; beginnen; bemoedigen; bespoedigen; bezielen; doen opvlammen; iemand motiveren; initiëren; instigeren; motiveren; op gang brengen; opjutten; oppeppen; oppoken; opporren; opstoken; opwekken; poken; porren; prikkelen; provoceren; starten; stimuleren; stoken; toemoedigen; van start gaan; verhaasten; versnellen
amorcer introduceren; kennis laten maken; voorstellen aanvangen; beginnen; seeden; starten; van start gaan
commencer à introduceren; kennis laten maken; voorstellen aanvangen; beginnen; starten; van start gaan
donner le signal du départ pour introduceren; kennis laten maken; voorstellen aanvangen; beginnen; starten; van start gaan
envoyer introduceren; kennis laten maken; voorstellen aanvangen; beginnen; geld overmaken; insturen; inzenden; opsturen; overboeken; overschrijven; overzenden; posten; rondsturen; starten; sturen; toesturen; toezenden; van start gaan; versturen; verwijzen naar; verzenden; wegsturen; wegzenden; zenden
introduire introduceren; kennis laten maken; voorstellen binnen brengen; binnen halen; binnenlaten; binnenleiden; binnenloodsen; binnenroepen; geld opleveren; inbrengen; inleiden; intikken; intoetsen; intypen; invoegen; naarbinnen laten; openen
lancer introduceren; kennis laten maken; voorstellen aanbreken; aankaarten; aanknopen; aansnijden; aanvangen; aanvoeren; afsmijten; afwerpen; arrangeren; beginnen; bouwen; een begin nemen; entameren; gesprek aanknopen; iets op touw zetten; ingooien; inluiden; keilen; kogelen; lanceren; laten opstijgen; naar beneden gooien; naar beneden werpen; naar voren brengen; neergooien; neerwerpen; omhooggooien; omhoogwerpen; omlaag werpen; op de grond gooien; op de markt brengen; opbouwen; openen; opgooien; ophoesten; oplaten; opperen; opwerpen; poneren; regelen; smijten; starten; stellen; suggereren; te berde brengen; ter sprake brengen; uitbrengen; uitgeven; van start gaan; voor de dag komen met
proposer voorslaan; voorstellen aanbevelen; aanbieden; aankaarten; aanknopen; aanraden; aansnijden; aanvoeren; een voorstel doen; entameren; geld opleveren; gesprek aanknopen; iemand recommanderen; inbrengen; indienen; laten zien; naar voren brengen; nomineren; offreren; op tafel leggen; openen; opperen; opwerpen; poneren; postuleren; presenteren; starten; stellen; suggereren; te berde brengen; ter overweging geven; ter sprake brengen; tonen; uitloven; voordragen; voorleggen; vooronderstellen
- verbeelden
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
activer inschakelen

Verwandte Wörter für "voorstellen":


Synonyms for "voorstellen":


Verwandte Definitionen für "voorstellen":

 1. het erop laten lijken1
  • in dat toneelstuk stelt hij de koning voor1
 2. als plan voorleggen1
  • zij stelde voor te gaan lopen1
 3. iets voorstellen alsof1
  • het zo vertellen dat het net lijkt alsof1
 4. je er een idee van vormen1
  • hij stelt zich de toekomst nogal somber voor1
 5. vertellen wie ze zijn of hoe ze heten1
  • ik zal mijn vrienden aan u voorstellen1

Wiktionary Übersetzungen für voorstellen:

voorstellen
verb
 1. een plan voorleggen
 2. een beeld geven
voorstellen
Cross Translation:
FromToVia
voorstellen imaginer imagine — (transitive) to form a mental image of something
voorstellen imaginer imagine — (transitive) to believe
voorstellen imaginer imagine — (transitive) to conjecture
voorstellen introduire introduce — to cause someone to be acquainted
voorstellen présenter introduce — to and make something or someone known by formal announcement or recommendation
voorstellen offrir offer — propose
voorstellen présenter present — bring into the presence of
voorstellen proposer propose — to suggest a plan or course of action
voorstellen représenter represent — to present again or anew
voorstellen représenter represent — to portray by pictorial or plastic art
voorstellen jouer represent — to portray by mimicry or action of any kind
voorstellen proposer; suggérer suggest — to ask for without demanding
voorstellen traiter treat — to discourse, to represent
voorstellen proposer vorschlagen — (transitiv): einen Vorschlag machen; eine Empfehlung machen, die abgelehnt werden kann

voorstellen form of voorstel:

voorstel [het ~] Nomen

 1. het voorstel (motie; propositie; voorstel doen; bod)
  la proposition; l'enchère; l'offre; la requête; la surenchère; la mise; l'invitation; la motion
 2. het voorstel (verzoek)
  la proposition; la requête; la demande; l'invitation
 3. het voorstel (voorstel doen; propositie; suggestie; motie)
 4. het voorstel
  la proposition
 5. het voorstel (projectvoorstel)

Übersetzung Matrix für voorstel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
demande verzoek; voorstel aanvraag; aanzoek; afroep; bede; beding; bepaling; beperking; claim; conditie; criterium; eis; huwelijksaanzoek; kriterium; liefdesverklaring; navraag; petitie; rechtsvordering; rekest; rekwest; verzoek; verzoekschrift; voorwaarde; vordering; vraag
enchère bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen
formulation d'une proposition motie; propositie; suggestie; voorstel; voorstel doen
invitation bod; motie; propositie; verzoek; voorstel; voorstel doen invitatie; uitnodiging; vergaderverzoek
mise bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanleggen; aanwending; doel; doeleinde; gebruik; geld inzetten; gokken; inlay; inzet; inzetten; kledij; pot; poule; speelgeld; streven; toepassing
motion bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen een stem uitbrengen; kiezen; stemmen
offre bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; bod; offerte; prijsopgave
proposition bod; motie; projectvoorstel; propositie; suggestie; verzoek; voorstel; voorstel doen aanbieding; aanbod; aanname; hypothese; liefdesverklaring; offerte; poneren; stellen; stelling; these; thesis; veronderstelling; zinsnede
requête bod; motie; propositie; verzoek; voorstel; voorstel doen aanvraag; bede; bezwaarschrift; claim; eis; interpellatie; petitie; query; rekest; rekwest; smeekbede; smeekgebed; verzoek; verzoekschrift; vordering; vraag
surenchère bod; motie; propositie; voorstel; voorstel doen hoger bod; opbod; tegenbod; tegenofferte; tegenrekening
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
proposition de projet projectvoorstel; voorstel

Verwandte Wörter für "voorstel":


Verwandte Definitionen für "voorstel":

 1. plan dat je iemand voorlegt1
  • mijn voorstel is dat we dit jaar naar Turkije op vakantie gaan1

Wiktionary Übersetzungen für voorstel:

voorstel
Cross Translation:
FromToVia
voorstel offre offer — proposal
voorstel offre offer — something put forth
voorstel proposition proposal — that which is proposed
voorstel proposition proposition — idea or plan offered
voorstel suggestion suggestion — something suggested
voorstel offre Angebot — Vorschlag

Verwandte Übersetzungen für voorstellen