Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. zich hervinden:


Niederländisch

Detailübersetzungen für zich hervinden (Niederländisch) ins Französisch

zich hervinden:

zich hervinden Verb

 1. zich hervinden (bekomen)
  récupérer; revivre; ranimer; se remettre sur pied; toucher; se remettre; se remettre lentement
  • récupérer Verb (récupère, récupères, récupérons, récupérez, )
  • revivre Verb (revis, revit, revivons, revivez, )
  • ranimer Verb (ranime, ranimes, ranimons, ranimez, )
  • toucher Verb (touche, touches, touchons, touchez, )

Übersetzung Matrix für zich hervinden:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
toucher aanraking; aanslag; contact; gevoelszin; impact; prikkeling; sensatie; tastzin; zintuiglijke gewaarwording
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ranimer bekomen; zich hervinden aanblazen; aanmoedigen; aanstoken; aanvuren; aanwakkeren; activeren; bemoedigen; bezielen; doen opvlammen; iemand motiveren; opleven; oppoken; opporren; oprakelen; opstoken; opwekken; poken; prikkelen; reanimeren; stimuleren; stoken; ter sprake brengen; toejuichen; toemoedigen; tot leven wekken; verfrissen; verkwikken; verlevendigen
revivre bekomen; zich hervinden herleven; herrijzen; weer oprijzen
récupérer bekomen; zich hervinden eisen; herkrijgen; herstellen; hervinden; inhalen; inlopen; inmanen; invorderen; ophalen; terugkrijgen; terugvinden; vorderen; weerkrijgen
se remettre bekomen; zich hervinden bekomen; beteren; bijkomen; blij maken; fleurig maken; leven beteren; luwen; op adem komen; op zijn verhaal komen; opfleuren; opkalefateren; opknappen; opkrabbelen; oplappen; opmonteren; opvijzelen; tot bedaren komen; uitwoeden; verflauwen; verkwikken; vrolijker worden; wegsterven
se remettre lentement bekomen; zich hervinden
se remettre sur pied bekomen; zich hervinden opkrabbelen
toucher bekomen; zich hervinden aangaan; aangrijpen; aanraken; aanroeren; aanstippen; aanvangen; beginnen; beroeren; betasten; betreffen; bevoelen; beïnvloeden; even aanraken; geld in ontvangst nemen; grenzen; grenzen aan; iets verduren; incasseren; innen; ondernemen; ontmoeten; ontroeren; opvangen; raken; slaan op; starten; tegenkomen; toucheren; treffen; van start gaan; verdienen; verkrijgen; verwerven; voelen
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
récupérer ophalen

Verwandte Übersetzungen für zich hervinden