Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
 1. onderwerp:
 2. onderwerpen:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für onderwerp (Niederländisch) ins Französisch

onderwerp:

onderwerp [het ~] Nomen

 1. het onderwerp (thema)
  le thème; le sujet; le thème principal
 2. het onderwerp (thema van een boek; subject; thema)
  le thème principal; le motif; l'éducation
 3. het onderwerp (onderwerp van een zin)
  le sujet

Übersetzung Matrix für onderwerp:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
motif onderwerp; subject; thema; thema van een boek aanleiding; beweegreden; dessin; drijfveer; motief; motivatie; patroon; reden; tekening
sujet onderwerp; onderwerp van een zin; thema heerschap; onderdaan; sujet; vent
thème onderwerp; thema bureaubladthema; thema
thème principal onderwerp; subject; thema; thema van een boek hoofdonderwerp; hoofdthema; voornaamste onderwerp
éducation onderwerp; subject; thema; thema van een boek bekwaming; beschaven; cultiveren; dresseren; dressuur; educatie; geestelijke vorming; kundig maken; onderwijs; onderwijswezen; ontplooiing; ontwikkelen; ontwikkeling; opleiding; opvoeding; opvoedkunde; pedagogie; scholing; schoolopleiding; training; vooruitgang; vormen; vorming
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sujet onderwerp

Verwandte Wörter für "onderwerp":


Verwandte Definitionen für "onderwerp":

 1. waar het over gaat1
  • het onderwerp van de film was discriminatie1
 2. deel van de zin dat aangeeft wie de handeling uitvoert1
  • in de zin 'Jan slaat de hond' is 'Jan' het onderwerp1

Wiktionary Übersetzungen für onderwerp:

onderwerp
noun
 1. waar iets over gaat, een thema
 2. zinsdeel waarnaar de persoonsvorm zich richt en dat bijv. de handelende persoon of zaak beschrijft
onderwerp
noun
 1. Permet de désigner un objet, une idée, un concept ou une abstraction quelconque, sans avoir à l’identifier ou à le nommer. Une chose est ce qui exister mais qui est indéterminé, objet ou idée, ou qu’il n’est pas nécessaire de préciser. La signification du mot cho
 2. chose tangible et visible, concrète. Chose perceptible par la vue et le toucher. Chose, dans un sens indéterminé.

Cross Translation:
FromToVia
onderwerp thème; motif motive — music: theme or subject
onderwerp sujet subject — in grammar
onderwerp sujet subject — main topic
onderwerp fil thread — a theme or idea
onderwerp fil thread — (Internet): a series of messages
onderwerp sujet; thème topic — subject; theme
onderwerp sujet SubjektSprachwissenschaft: Satzgegenstand; das Satzglied, über das im Prädikat eine Aussage gemacht wird und das mit dem Verb im Numerus Kongruenz.
onderwerp thème ThemaLiteratur: Gegenstand oder Grundgedanke zum Beispiel einer schriftlichen Arbeit oder eines literarischen Werkes
onderwerp thème Thema — gemeinsamer Fokus einer Gesprächsgruppe
onderwerp thème Thema — gedanklicher Mittelpunkt

onderwerp form of onderwerpen:

onderwerpen Verb (onderwerp, onderwerpt, onderwierp, onderwierpen, onderworpen)

 1. onderwerpen (onder gezag brengen)
  soumettre; apprivoiser; dompter; envahir; dominer; maîtriser
  • soumettre Verb (soumets, soumet, soumettons, soumettez, )
  • apprivoiser Verb (apprivoise, apprivoises, apprivoisons, apprivoisez, )
  • dompter Verb (dompte, domptes, domptons, domptez, )
  • envahir Verb (envahis, envahit, envahissons, envahissez, )
  • dominer Verb (domine, domines, dominons, dominez, )
  • maîtriser Verb (maîtrise, maîtrises, maîtrisons, maîtrisez, )
 2. onderwerpen (machtiger zijn; overheersen; beheersen; heersen over)
  régner; dominer; gouverner
  • régner Verb (règne, règnes, régnons, régnez, )
  • dominer Verb (domine, domines, dominons, dominez, )
  • gouverner Verb (gouverne, gouvernes, gouvernons, gouvernez, )

Konjugationen für onderwerpen:

o.t.t.
 1. onderwerp
 2. onderwerpt
 3. onderwerpt
 4. onderwerpen
 5. onderwerpen
 6. onderwerpen
o.v.t.
 1. onderwierp
 2. onderwierp
 3. onderwierp
 4. onderwierpen
 5. onderwierpen
 6. onderwierpen
v.t.t.
 1. ben onderworpen
 2. bent onderworpen
 3. is onderworpen
 4. zijn onderworpen
 5. zijn onderworpen
 6. zijn onderworpen
v.v.t.
 1. was onderworpen
 2. was onderworpen
 3. was onderworpen
 4. waren onderworpen
 5. waren onderworpen
 6. waren onderworpen
o.t.t.t.
 1. zal onderwerpen
 2. zult onderwerpen
 3. zal onderwerpen
 4. zullen onderwerpen
 5. zullen onderwerpen
 6. zullen onderwerpen
o.v.t.t.
 1. zou onderwerpen
 2. zou onderwerpen
 3. zou onderwerpen
 4. zouden onderwerpen
 5. zouden onderwerpen
 6. zouden onderwerpen
en verder
 1. heb onderworpen
 2. hebt onderworpen
 3. heeft onderworpen
 4. hebben onderworpen
 5. hebben onderworpen
 6. hebben onderworpen
diversen
 1. onderwerp!
 2. onderwerpt!
 3. onderworpen
 4. onderwerpend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

onderwerpen [de ~] Nomen, Plural

 1. de onderwerpen (thema's)
  le sujets; le thèmes

Übersetzung Matrix für onderwerpen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sujets onderwerpen; thema's dienaars; onderdanen; sujetten
thèmes onderwerpen; thema's
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apprivoiser onder gezag brengen; onderwerpen africhten; dier africhten; dresseren; overmannen; overmeesteren; overweldigen; trainen; zich meester maken van
dominer beheersen; heersen over; machtiger zijn; onder gezag brengen; onderwerpen; overheersen bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; de overhand hebben; domineren; gezaghebben; groeien; groot worden; heerschappij voeren; heersen; in bedwang houden; intomen; macht uitoefenen; matigen; onderdrukken; opgroeien; overheersen; overmannen; overmeesteren; overweldigen; regeren; terughouden; uitrijzen; uittorenen; zich meester maken van
dompter onder gezag brengen; onderwerpen africhten; bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; dier africhten; dresseren; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; overmannen; overmeesteren; overweldigen; temmen; terughouden; trainen; zich meester maken van
envahir onder gezag brengen; onderwerpen aankomen; bezoeken; binnen gaan; binnendringen; binnenmarcheren; binnentrekken; binnenvallen; doordringen; haven binnenvaren; indringen; inlopen; invallen; langskomen; naar binnen vallen; onverwachts langskomen; op bezoek komen; opzoeken; overbluffen; overdonderen; overmannen; overmeesteren; overweldigen; penetreren; voorbijkomen; zich meester maken van
gouverner beheersen; heersen over; machtiger zijn; onderwerpen; overheersen aanvoeren; bedwingen; besturen; beteugelen; bevel voeren over; commanderen; de overhand hebben; gezaghebben; heerschappij voeren; heersen; in bedwang houden; leiden; leiding geven; leidinggeven; macht uitoefenen; managen; onderdrukken; overheersen; regeren; terughouden; voorzitten
maîtriser onder gezag brengen; onderwerpen bedaren; bedwingen; beheersen; beperken; beteugelen; de overhand hebben; domineren; gezaghebben; heersen; in bedwang houden; indammen; inkapselen; inperken; intomen; leerstof beheersen; limiteren; macht uitoefenen; matigen; onder de knie hebben; onderdrukken; overheersen; overmannen; overmeesteren; overweldigen; regeren; terughouden; zich meester maken van
régner beheersen; heersen over; machtiger zijn; onderwerpen; overheersen de overhand hebben; heerschappij voeren; heersen
soumettre onder gezag brengen; onderwerpen overmannen; overmeesteren; overweldigen; ter overweging geven; voorleggen; zich meester maken van

Verwandte Wörter für "onderwerpen":


Verwandte Definitionen für "onderwerpen":

 1. laten doen wat jij wil1
  • de Duitsers onderwierpen de Poolse bevolking1
 2. laten meemaken1
  • ik onderwerp hem aan een test1

Wiktionary Übersetzungen für onderwerpen:

onderwerpen
verb
 1. gezag opleggen
 2. zich overgeven
onderwerpen
Cross Translation:
FromToVia
onderwerpen assujettir subdue — to bring (a country) under control by force
onderwerpen soumettre subject — to cause to undergo

Verwandte Übersetzungen für onderwerp