Niederländisch

Detailübersetzungen für staart (Niederländisch) ins Französisch

staart:

staart [de ~ (m)] Nomen

 1. de staart (staartvormige haardracht; paardenstaart)
  la queue de cheval
 2. de staart

Übersetzung Matrix für staart:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
queue de cheval paardenstaart; staart; staartvormige haardracht
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hampe inférieure staart

Verwandte Wörter für "staart":


Wiktionary Übersetzungen für staart:

staart
noun
 1. een verlengstuk van de ruggengraat bij sommige dieren
 2. het achterste stuk van een vliegtuig of een auto
staart
noun
 1. Appendice postérieur
 2. à trier
 3. Assemblage de petits cordons, etc. entrelacés

Cross Translation:
FromToVia
staart queue Schwanz — hinterer Körperfortsatz bei Tieren
staart queue tail — appendage of an animal
staart queue tail — comet tail

staart form of staren:

staren Verb (staar, staart, staarde, staarden, gestaard)

 1. staren (aanstaren)
 2. staren (aanschouwen; zien; opmerken; )
  voir; regarder; apercevoir; observer; embrasser du regard; distinguer; faire remarquer; percevoir; remarquer; constater; faire observer; enregistrer; discerner
  • voir Verb (vois, voit, voyons, voyez, )
  • regarder Verb (regarde, regardes, regardons, regardez, )
  • apercevoir Verb (aperçois, aperçoit, apercevons, apercevez, )
  • observer Verb (observe, observes, observons, observez, )
  • distinguer Verb (distingue, distingues, distinguons, distinguez, )
  • percevoir Verb (perçois, perçoit, percevons, percevez, )
  • remarquer Verb (remarque, remarques, remarquons, remarquez, )
  • constater Verb (constate, constates, constatons, constatez, )
  • enregistrer Verb (enregistre, enregistres, enregistrons, enregistrez, )
  • discerner Verb (discerne, discernes, discernons, discernez, )

Konjugationen für staren:

o.t.t.
 1. staar
 2. staart
 3. staart
 4. staren
 5. staren
 6. staren
o.v.t.
 1. staarde
 2. staarde
 3. staarde
 4. staarden
 5. staarden
 6. staarden
v.t.t.
 1. heb gestaard
 2. hebt gestaard
 3. heeft gestaard
 4. hebben gestaard
 5. hebben gestaard
 6. hebben gestaard
v.v.t.
 1. had gestaard
 2. had gestaard
 3. had gestaard
 4. hadden gestaard
 5. hadden gestaard
 6. hadden gestaard
o.t.t.t.
 1. zal staren
 2. zult staren
 3. zal staren
 4. zullen staren
 5. zullen staren
 6. zullen staren
o.v.t.t.
 1. zou staren
 2. zou staren
 3. zou staren
 4. zouden staren
 5. zouden staren
 6. zouden staren
en verder
 1. ben gestaard
 2. bent gestaard
 3. is gestaard
 4. zijn gestaard
 5. zijn gestaard
 6. zijn gestaard
diversen
 1. staar!
 2. staart!
 3. gestaard
 4. starend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für staren:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apercevoir aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien aanvoelen; bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; te horen krijgen; te zien krijgen; vernemen; voelen; voorvoelen; waarnemen; zien
constater aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien bemerken; bepalen; bespeuren; constateren; determineren; gewaarworden; merken; ontwaren; opmerken; signaleren; vaststellen; voelen; waarnemen; zien
discerner aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien een ereteken geven; gewaarworden; onderscheiden; ontdekken; ontwaren; opsporen; te zien krijgen; van elkaar onderscheiden
distinguer aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien bekijken; bemerken; bespeuren; decoreren; een ereteken geven; een onderscheidingsteken geven; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; onderscheid maken; onderscheiden; ontwaren; ridderen; signaleren; uit elkaar houden; uiteenhouden; voelen; waarnemen; zien
embrasser du regard aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien
enregistrer aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien boekstaven; documenteren; inboeken; inspreken; opnemen; opslaan; registreren; te boek stellen
faire observer aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien
faire remarquer aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien
observer aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien aankijken; achten; bekijken; bemerken; bespeuren; bewaken; bezichtigen; blikken; blikken werpen; eerbiedigen; gadeslaan; gewaarworden; hoogachten; hoogschatten; horen; in de gaten houden; in het oog houden; inspecteren; kijken; merken; nakomen; observeren; onderscheiden; ontwaren; opletten; patrouilleren; respecteren; signaleren; surveilleren; te zien krijgen; toekijken; toeschouwen; toezicht houden; toezien; voelen; waarnemen; zien
percevoir aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien bekijken; bemerken; beseffen; bespeuren; doorzien; eisen; gadeslaan; geld in ontvangst nemen; gewaarworden; horen; iets voelen; incasseren; inmanen; innen; invorderen; inzien; merken; observeren; onderkennen; onderscheiden; ontwaren; realiseren; signaleren; te zien krijgen; verkrijgen; verwerven; voelen; vorderen; waarnemen; zien
regarder aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien aanblikken; aangaan; aankijken; aanschouwen; aanzien; bekijken; betreffen; bezichtigen; bezien; blikken; blikken werpen; gadeslaan; in de gaten houden; in het oog houden; inkijken; inspecteren; inzien; kijken; kijken naar; opletten; raken; schouwen; slaan op; toekijken; toeschouwen; toezien
regarder fixement aanstaren; staren; turen aangapen; aanstaren; star kijken; strak kijken
remarquer aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien bekijken; beleven; bemerken; bespeuren; ervaren; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; onderscheiden; ondervinden; ontwaren; opmerken; signaleren; te zien krijgen; voelen; waarnemen; zien
voir aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien aankijken; begrijpen; bekijken; bemerken; beseffen; bespeuren; bezichtigen; blikken; blikken werpen; doornemen; doorzien; gadeslaan; gewaarworden; horen; inspecteren; inzien; merken; met het verstand vatten; observeren; onderkennen; onderscheiden; ontwaren; realiseren; signaleren; snappen; te zien krijgen; toeschouwen; voelen; waarnemen; zien

Verwandte Wörter für "staren":


Verwandte Definitionen für "staren":

 1. er strak naar kijken zonder iets te zien1
  • zij staarde naar de wolken1

Wiktionary Übersetzungen für staren:


Cross Translation:
FromToVia
staren fixer gaze — To stare intently or earnestly
staren fixer des yeux stare — To look fixedly

Verwandte Übersetzungen für staart