Niederländisch

Detailübersetzungen für totaal (Niederländisch) ins Französisch

totaal:

totaal [het ~] Nomen

  1. het totaal (voltalligheid; geheel; volledigheid; )
    la totalité; l'état complet

Übersetzung Matrix für totaal:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
complet kostuum; maatpak; pak
complètement afkrijgen
total complete som; conclusie; eindsom; gevolgtrekking; slotsom; slotsommen; totaalbedrag; totaalbedragen; volledige bedrag
totalité alles; eenheid; geheel; gezamenlijkheid; totaal; totaliteit; volkomenheid; volledigheid; voltalligheid
état complet alles; eenheid; geheel; gezamenlijkheid; totaal; totaliteit; volkomenheid; volledigheid; voltalligheid
- som
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
complet compleet; helemaal; totaal; volledig algeheel; beslist; compleet; feitelijk; foutloos; gaaf; geheid; gehele; gewis; heel; heus; intact; integraal; kompleet; perfect; plenair; reëel; stellig; uitverkocht; vast; vast en zeker; volgeboekt; volkomen; volledig; volleerd; volmaakt; volslagen; voltallig; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
- compleet; geheel; heel; vol; volledig
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- helemaal
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
entier geheel getal
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
approfondi degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen accuraat; doorgrond; doorzien; fundamenteel; gedetailleerd; grondig; in details; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; precies; secuur; uitgewerkt; wezenlijk; zorgvuldig
complètement compleet; helemaal; totaal; volledig absoluut; integraal; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volledig; volstrekt; zeker
d'une manière sensée degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen fabelachtig; fantastisch; gaaf; krankzinnig; reuze; te gek; waanzinnig; wijs
en profondeur degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen fundamenteel; grondig; wezenlijk; zorgvuldig
entier compleet; helemaal; totaal; volledig algeheel; allemaal; alles; beslist; breukvrij; compleet; feitelijk; gaaf; geheid; gehele; gewis; heel; heelhuids; hele; heus; intact; kompleet; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongedeerd; ongekwetst; ongeopend; ongeschonden; onverzwakt; reëel; stellig; vast; vast en zeker; volkomen; volledig; volslagen; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
entièrement compleet; helemaal; totaal; volledig allemaal; alles; heel; hele
profond absoluut; degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; in het geheel; niet oppervlakkig; totaal; volkomen diep; diepliggend; diepzinnig; extremistische; ingrijpend; innig; intens; laag; laag liggend; pijnlijk; radicale; zeer
profondément degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen diep; diepliggend; diepzinnig; extremistische; innig; intens; radicale
total compleet; helemaal; totaal; volledig allemaal; alles; faliekant; finaal; foutloos; gehele; hartstikke; helemaal; integraal; perfect; vierkant; volledig; volmaakt; volstrekt
totalement absoluut; compleet; grondig; helemaal; in het geheel; totaal; volkomen; volledig allemaal; alles; faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; integraal; vierkant; volledig; volstrekt
très approfondi degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen
très poussé degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen

Verwandte Wörter für "totaal":

  • totale

Synonyms for "totaal":


Antonyme für "totaal":


Verwandte Definitionen für "totaal":

  1. zonder dat er iets ontbreekt1
    • het totale bedrag is 120 gulden1
  2. geheel van getallen1
    • het totaal bedraagt 120 gulden1

Wiktionary Übersetzungen für totaal:

totaal
Cross Translation:
FromToVia
totaal tout; toutes; tous; toute all — intensifier
totaal complètement altogether — without exception; wholly; completely
totaal total total — amount
totaal somme total — sum
totaal entier; tout total — entire

Verwandte Übersetzungen für totaalFranzösisch

Detailübersetzungen für totaal (Französisch) ins Niederländisch