Niederländisch

Detailübersetzungen für afhouden (Niederländisch) ins Schwedisch

afhouden:

afhouden Verb (houd af, houdt af, hield af, hielden af, afgehouden)

 1. afhouden (terughouden)
  parera; avvärja; hålla undan
  • parera Verb (parerar, parerade, parerat)
  • avvärja Verb (avvärjer, avvärjde, avvärjt)
  • hålla undan Verb (håller undan, höll undan, hållit undan)
 2. afhouden (weren)
  förhindra
  • förhindra Verb (förhindrar, förhindrade, förhindrat)
 3. afhouden (in mindering brengen; verrekenen; aftrekken; inhouden)
  dra av; dra ifrån
  • dra av Verb (drar av, drog av, dragit av)
  • dra ifrån Verb (drar ifrån, drog ifrån, dragit ifrån)
 4. afhouden (weerhouden; beletten; ervanaf houden)
  hindra; hålla tillbaka; stoppa
  • hindra Verb (hindrar, hindrade, hindrat)
  • hålla tillbaka Verb (håller tillbaka, höll tillbaka, hållit tillbaka)
  • stoppa Verb (stoppar, stoppade, stoppat)

Konjugationen für afhouden:

o.t.t.
 1. houd af
 2. houdt af
 3. houdt af
 4. houden af
 5. houden af
 6. houden af
o.v.t.
 1. hield af
 2. hield af
 3. hield af
 4. hielden af
 5. hielden af
 6. hielden af
v.t.t.
 1. heb afgehouden
 2. hebt afgehouden
 3. heeft afgehouden
 4. hebben afgehouden
 5. hebben afgehouden
 6. hebben afgehouden
v.v.t.
 1. had afgehouden
 2. had afgehouden
 3. had afgehouden
 4. hadden afgehouden
 5. hadden afgehouden
 6. hadden afgehouden
o.t.t.t.
 1. zal afhouden
 2. zult afhouden
 3. zal afhouden
 4. zullen afhouden
 5. zullen afhouden
 6. zullen afhouden
o.v.t.t.
 1. zou afhouden
 2. zou afhouden
 3. zou afhouden
 4. zouden afhouden
 5. zouden afhouden
 6. zouden afhouden
diversen
 1. houd af!
 2. houdt af!
 3. afgehouden
 4. afhoudende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

afhouden [znw.] Nomen

 1. afhouden (weerhouden; beletten)
  hinder; stopp; avspärrning; förhindrande

Übersetzung Matrix für afhouden:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avspärrning afhouden; beletten; weerhouden afgrendeling; afsluitboom; afsluiting; barricade; buitensluiting; slagboom; sluitboom; versperring
förhindra belemmeren; beperken; preventie
förhindrande afhouden; beletten; weerhouden
hinder afhouden; beletten; weerhouden belemmering; beletsel; bemoeilijking; bobbel; breidel; hinder; hindernis; hobbel; klip; obstakel; obstructie; oneffenheid; ongelijkheid; overlast; struikelblok; verhinderd zijn; verhindering
stopp afhouden; beletten; weerhouden opstopping; stremming; vastlopen; verstopping
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avvärja afhouden; terughouden afweren; pareren; weren
dra av afhouden; aftrekken; in mindering brengen; inhouden; verrekenen afrukken; afscheuren; aftrekken; getallen van elkaar aftrekken
dra ifrån afhouden; aftrekken; in mindering brengen; inhouden; verrekenen
förhindra afhouden; weren belemmeren; beletten; hinderen; onmogelijk maken; storen; verhinderen; voorkomen; voorkómen
hindra afhouden; beletten; ervanaf houden; weerhouden achterhouden; afbreken; belemmeren; beletten; beteugelen; doen mislukken; doen ophouden; doen stoppen; dwarsbomen; dwarsliggen; een stokje steken voor; geen afstand doen van; hinderen; houden; inhouden; onderbreken; onmogelijk maken; storen; tegenwerken; verhinderen; verijdelen; voorkomen; voorkómen
hålla tillbaka afhouden; beletten; ervanaf houden; weerhouden bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; onthouden; ophopen; opkroppen; opnemen; opslaan; opstapelen; terughouden
hålla undan afhouden; terughouden
parera afhouden; terughouden afweren; pareren; weren
stoppa afhouden; beletten; ervanaf houden; weerhouden doen stoppen; een halt toeroepen; gaten dichten; halt houden; ineen duwen; mazen; ophouden; opzetten; proppen; remmen; stelpen; stillen; stoppen; stopzetten; tegengehouden worden; tegenhouden; temporiseren; tot staan brengen; vertragen