Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für kenmerk (Niederländisch) ins Schwedisch

kenmerk:


Übersetzung Matrix für kenmerk:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
attribut kenmerk attribuut
beskriva någon etiket; iemand kenmerken; kenmerk; kenteken
igenkänningstecken eigenschap; karakteristiek; kenmerk; merk; merkteken brandteken; herkenningsteken
karaktisera eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering
karaktärestik eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma
karaktärsdrag eigenschap; karaktereigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; kwalititeit karaktertrekje; trekje
särdrag eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma deftigheid; distinctie; gedistingeerdheid; voornaamheid; welgemanierdheid
- eigenschap; kenteken

Verwandte Wörter für "kenmerk":


Synonyms for "kenmerk":


Verwandte Definitionen für "kenmerk":

 1. wat typisch is voor iets of iemand1
  • het kenmerk van lepelaars is hun brede platte snavel1

Wiktionary Übersetzungen für kenmerk:


Cross Translation:
FromToVia
kenmerk egenskap property — an attribute characteristic of a class of objects

kenmerken:

kenmerken Verb (kenmerk, kenmerkt, kenmerkte, kenmerkten, gekenmerkt)

 1. kenmerken (kenschetsen; karakteriseren; typeren)
  definiera; beskriva; utmärka; karakterisera
  • definiera Verb (definierar, definierade, definierat)
  • beskriva Verb (beskriver, beskrev, beskrivit)
  • utmärka Verb (utmärkar, utmärkade, utmärkat)
  • karakterisera Verb (karakteriserar, karakteriserade, karakteriserat)
 2. kenmerken (karakteriseren; tekenen; typeren; kenschetsen)
  karakterisera; beteckna; känneteckna
  • karakterisera Verb (karakteriserar, karakteriserade, karakteriserat)
  • beteckna Verb (betecknar, betecknade, betecknat)
  • känneteckna Verb (kännetecknar, kännetecknade, kännetecknat)

Konjugationen für kenmerken:

o.t.t.
 1. kenmerk
 2. kenmerkt
 3. kenmerkt
 4. kenmerken
 5. kenmerken
 6. kenmerken
o.v.t.
 1. kenmerkte
 2. kenmerkte
 3. kenmerkte
 4. kenmerkten
 5. kenmerkten
 6. kenmerkten
v.t.t.
 1. heb gekenmerkt
 2. hebt gekenmerkt
 3. heeft gekenmerkt
 4. hebben gekenmerkt
 5. hebben gekenmerkt
 6. hebben gekenmerkt
v.v.t.
 1. had gekenmerkt
 2. had gekenmerkt
 3. had gekenmerkt
 4. hadden gekenmerkt
 5. hadden gekenmerkt
 6. hadden gekenmerkt
o.t.t.t.
 1. zal kenmerken
 2. zult kenmerken
 3. zal kenmerken
 4. zullen kenmerken
 5. zullen kenmerken
 6. zullen kenmerken
o.v.t.t.
 1. zou kenmerken
 2. zou kenmerken
 3. zou kenmerken
 4. zouden kenmerken
 5. zouden kenmerken
 6. zouden kenmerken
en verder
 1. ben gekenmerkt
 2. bent gekenmerkt
 3. is gekenmerkt
 4. zijn gekenmerkt
 5. zijn gekenmerkt
 6. zijn gekenmerkt
diversen
 1. kenmerk!
 2. kenmerkt!
 3. gekenmerkt
 4. kenmerkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für kenmerken:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
beskriva karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; typeren afschilderen; beschrijven; mededelen; omschrijven; schetsen; uiteenzetten; verhalen; vertellen; weergeven; zeggen
beteckna karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; tekenen; typeren
definiera karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; typeren afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; bepalen; definiëren; nader omschrijven; omlijnen; omschrijven; preciseren
karakterisera karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; tekenen; typeren
känneteckna karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; tekenen; typeren indexeren; van indexnummers voorzien
utmärka karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; typeren

Verwandte Wörter für "kenmerken":


Wiktionary Übersetzungen für kenmerken:


Cross Translation:
FromToVia
kenmerken markera kennzeichnen — mit einer Markierung, einem Kennzeichen versehen
kenmerken uppvisa; utpeka; kora désigner — Traduction à trier
kenmerken märka; stämpla marquer — Distinguer une chose d’une autre au moyen d’une marque. (Sens général).