Übersicht
Niederländisch nach Schwedisch:   mehr Daten
 1. lummel:
 2. lummelen:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für lummel (Niederländisch) ins Schwedisch

lummel:

lummel [de ~ (m)] Nomen

 1. de lummel (boerenlul; hork)
 2. de lummel (pummel; kinkel; vlegel)
  tölp; buffel; slyngel; drummel

Übersetzung Matrix für lummel:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
buffel kinkel; lummel; pummel; vlegel buffel; hufter; karbouw; klootzak
drummel kinkel; lummel; pummel; vlegel donderstraal; hufter; klootzak; lomperik; schlemiel; slemiel; slungel; sukkel; watje
knöl boerenlul; hork; lummel bobbel; gek; hobbel; hondsvot; knobbel; knoest; kwast; kwetsuur; letsel; mallerd; malloot; oneffenheid; ongelijkheid; pias; zot; zottin
skithuvud boerenlul; hork; lummel eikel; hond; klootzak; lul; oetlul; schobbejak; schoelje; schoft; smeerlap
skitig bastard boerenlul; hork; lummel
slyngel kinkel; lummel; pummel; vlegel donderstraal; hufter; jongen; klootzak; rakker
tölp kinkel; lummel; pummel; vlegel boerenkinkel; hork; hufter; kinkel; klootzak; lomperd; lomperik; proleet; slodder; slodderkous; sloddervos; slons; vlegel

Verwandte Wörter für "lummel":


Wiktionary Übersetzungen für lummel:


Cross Translation:
FromToVia
lummel tölp; drummel; buffel lout — a rude violent man

lummel form of lummelen:

lummelen Verb (lummel, lummelt, lummelde, lummelden, gelummeld)

 1. lummelen (lanterfanten; luieren; niksen; rondhangen; nietsdoen)
  dröna; gå och dra
  • dröna Verb (drönar, drönade, drönat)
  • gå och dra Verb (går och drar, gick och drog, gått och dragit)

Konjugationen für lummelen:

o.t.t.
 1. lummel
 2. lummelt
 3. lummelt
 4. lummelen
 5. lummelen
 6. lummelen
o.v.t.
 1. lummelde
 2. lummelde
 3. lummelde
 4. lummelden
 5. lummelden
 6. lummelden
v.t.t.
 1. heb gelummeld
 2. hebt gelummeld
 3. heeft gelummeld
 4. hebben gelummeld
 5. hebben gelummeld
 6. hebben gelummeld
v.v.t.
 1. had gelummeld
 2. had gelummeld
 3. had gelummeld
 4. hadden gelummeld
 5. hadden gelummeld
 6. hadden gelummeld
o.t.t.t.
 1. zal lummelen
 2. zult lummelen
 3. zal lummelen
 4. zullen lummelen
 5. zullen lummelen
 6. zullen lummelen
o.v.t.t.
 1. zou lummelen
 2. zou lummelen
 3. zou lummelen
 4. zouden lummelen
 5. zouden lummelen
 6. zouden lummelen
diversen
 1. lummel!
 2. lummelt!
 3. gelummeld
 4. lummelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für lummelen:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dröna lanterfanten; luieren; lummelen; nietsdoen; niksen; rondhangen
gå och dra lanterfanten; luieren; lummelen; nietsdoen; niksen; rondhangen

Verwandte Wörter für "lummelen":