Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für aanmelden (Niederländisch) ins Schwedisch

aanmelden:

aanmelden Verb (meld aan, meldt aan, meldde aan, meldden aan, aangemeld)

 1. aanmelden (subscriberen; opgeven; inschrijven; intekenen)
  ta del i; registrera sig; påmönstra; enrollera; låta värva sig
  • ta del i Verb (tar del i, tog del i, tagit del i)
  • registrera sig Verb (registrerar sig, registrerade sig, registrerat sig)
  • påmönstra Verb (påmönstrar, påmönstrade, påmönstrat)
  • enrollera Verb (enrollerar, enrollerade, enrollerat)
  • låta värva sig Verb (låter värva sig, lät värva mig, låtit värva sig)
 2. aanmelden (inschrijven; aanmonsteren)
  registrera; anmäla; föra in; anteckna
  • registrera Verb (registrerar, registrerade, registrerat)
  • anmäla Verb (anmälar, anmälade, anmälat)
  • föra in Verb (för in, förde in, fört in)
  • anteckna Verb (antecknar, antecknade, antecknat)
 3. aanmelden
 4. aanmelden
 5. aanmelden
  prenumerera
  • prenumerera Verb (prenumererar, prenumererade, prenumererat)
 6. aanmelden
  registrera
  • registrera Verb (registrerar, registrerade, registrerat)

Konjugationen für aanmelden:

o.t.t.
 1. meld aan
 2. meldt aan
 3. meldt aan
 4. melden aan
 5. melden aan
 6. melden aan
o.v.t.
 1. meldde aan
 2. meldde aan
 3. meldde aan
 4. meldden aan
 5. meldden aan
 6. meldden aan
v.t.t.
 1. heb aangemeld
 2. hebt aangemeld
 3. heeft aangemeld
 4. hebben aangemeld
 5. hebben aangemeld
 6. hebben aangemeld
v.v.t.
 1. had aangemeld
 2. had aangemeld
 3. had aangemeld
 4. hadden aangemeld
 5. hadden aangemeld
 6. hadden aangemeld
o.t.t.t.
 1. zal aanmelden
 2. zult aanmelden
 3. zal aanmelden
 4. zullen aanmelden
 5. zullen aanmelden
 6. zullen aanmelden
o.v.t.t.
 1. zou aanmelden
 2. zou aanmelden
 3. zou aanmelden
 4. zouden aanmelden
 5. zouden aanmelden
 6. zouden aanmelden
diversen
 1. meld aan!
 2. meldt aan!
 3. aangemeld
 4. aanmeldende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

aanmelden [znw.] Nomen

 1. aanmelden (inschrijving)

Übersetzung Matrix für aanmelden:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anmäla aanbrengen; klikken; overbrengen
anmälning aanmelden; inschrijving
ansökan aanmelden; inschrijving smeekschrift
registrering aanmelden; inschrijving aanmelding; certificaatinschrijving; inschrijving; opgave; registratie
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anmäla aanmelden; aanmonsteren; inschrijven aandienen; iets aankondigen
anteckna aanmelden; aanmonsteren; inschrijven aantekenen; boeken; keurmerken; noteren; op schrift stellen; opschrijven; optekenen; registreren; vastleggen
enrollera aanmelden; inschrijven; intekenen; opgeven; subscriberen inschrijven; intekenen; opgeven
föra in aanmelden; aanmonsteren; inschrijven binnendragen; deur openen; inleggen; invoegen; opendoen voor; overgaan op nieuwe rijbaan; tussenleggen
logga in aanmelden
låta värva sig aanmelden; inschrijven; intekenen; opgeven; subscriberen
prenumerera aanmelden aanmelden bij; abonneren
påmönstra aanmelden; inschrijven; intekenen; opgeven; subscriberen
registrera aanmelden; aanmonsteren; inschrijven indexeren; inschrijven; kadastreren; opgeven; registreren; van indexnummers voorzien
registrera sig aanmelden; inschrijven; intekenen; opgeven; subscriberen inboeken; registreren
ta del i aanmelden; inschrijven; intekenen; opgeven; subscriberen
- opgeven
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
inloggning aanmelden

Synonyms for "aanmelden":


Verwandte Definitionen für "aanmelden":

 1. zeggen dat je eraan mee wilt doen1
  • ik meld me aan voor de wedstrijd1

Wiktionary Übersetzungen für aanmelden:


Cross Translation:
FromToVia
aanmelden logga in log in — gain access to a computer system
aanmelden anmäla anmelden — sich eintragen lassen

Verwandte Übersetzungen für aanmelden